Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


[Een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Aardhommelactiviteiten: meehelpen met het ringen van roofvogelkuikens]

Gezocht: nieuwe Aardhommels
Op zaterdag 9 september zijn de Aardhommels gestart met het nieuwe seizoen. De Aardhommels is de Groesbeekse natuurclub voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Iedere twee weken trekt de groep er op zaterdagmorgen vanaf 9 uur op uit, soms lopend vanaf de TullekesbĂ´m, maar meestal op de fiets naar een plek in de omgeving zoals het Reichswald, Mookerhei en Groesbeeks bos. Buiten is altijd wel iets te beleven. De begeleiding is in handen van Henny Brinkhof en Erik Lamers, met oud-Aardhommel Britt als hulpleiding. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan snel aan per email naar bestuur@wmg-groesbeek.nl of neem voor meer informatie contact op met Henny Brinkhof (tel. 024 3974221).

LBG-infoavond: Voedselbossen
Op vrijdagavond 3 november organiseert LBG een infoavond voor belangstellenden. Onderwerp is het Voedselbos Ketelbroek dat initiatiefnemer Wouter van Eck vanaf 2009 heeft aangelegd aan de Plakseweg in Groesbeek. Aan bod komen o.a. de uitgangspunten van een voedselbos en de natuurwaarden ervan. Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd waarin de biodiversiteit van een aantal diergroepen is vergeleken met die in De Bruuk.

Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Nadat eerder dit jaar de rekenkamercommissie van de gemeenteraad onderzoek besloot te gaan doen, heeft het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van de KRO-NCRV nu ook de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil onder de loep genomen. Een redacteur ging op onderzoek uit. Haar online verslag is er een uit het dossier Dier en Bouw. De gemeente Berg en Dal is namelijk niet de enige overheid die een loopje neemt met de regels rond wettelijk beschermde planten en dieren.

ABO Wind geeft op: geen windturbines in het Reichswald
Op 6 september jl. heeft ABO Wind laten weten dat het bedrijf haar plannen voor windturbines in het Reichswald heeft uitgesteld. Het beroep tegen het afwijzigingsbesluit van de Kreis Kleve voor de bouw van de windturbines heeft men ingetrokken. Daarmee is het windpark in het Reichswald (voorlopig) van de baan. De Regionalrat Dusseldorf heeft namelijk op 6 juli 2017 in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of hiervoor initiatiefnemers zijn. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu