Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Rapport Rekenkamercommissie: lering trekken
Op 8 februari heeft de gemeenteraad de aanbevelingen van de rekenkamercommissie inzake het dossier fietspad spoorkuil overgenomen. De bal ligt nu bij het gemeentebestuur om daar invulling aan te geven. Een van de aanbevelingen heeft betrekking op het benodigde herstel van vertrouwen in de gemeente.

Natuurtekenen met de Aardsterren
In september 2017 van het afgelopen jaar is er bij natuurclub De Aardsterren een start gemaakt met Natuurtekenen voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Afhankelijk van het weer/seizoen wordt er binnen of op locatie getekend. De kinderen die meedoen, vinden het leuk om te tekenen en zijn graag bezig in of met de natuur. De groep is niet zo groot waardoor ieder kind de aandacht krijgt om aan de slag te kunnen en te blijven. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.

Milieujournaal 170
Eind december is Groesbeeks Milieujournaal 170 bij onze leden en abonnees bezorgd. Nu ook online te lezen! Dit keer is het thema natuurherstel. Met o.a. artikelen over de terugkeer van de boommarter en raaf in het Rijk van Nijmegen. Ook een uitgebreid artikel over de vegetatieontwikkeling op de natte natuurpercelen Kaalbroek, Slumke en Schildbroek. De wolf staat centraal in de boekbespreking en in de serie over ons voedsel is de kokosnoot het onderwerp.

Meerderheid raad gaat niet mee met plan melkfabriek
De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 niet ingestemd met het voorstel van het college om zich te committeren aan het plan voor vestiging van een melkfabriek in de sinds 2008 leegstaande kippenstallen van Van Deurzen. Het was de bedoeling van het college een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Kees Koolen te sluiten en daarna samen met hem het plan uit te werken. In dat stadium zou het voor de raad moeilijker worden om nog tegen te stemmen. De WMG is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering. Wij vinden dat een dergelijk ingrijpend plan eerst door de initiatiefnemer moet worden uitgewerkt, zonder verplichtingen voor de gemeente(raad).

Reptielenseizoen 2017 in de spoorkuil: balans opmaken
Er zijn in 2017 al meer dan 40 zandhagedissen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. De reptielen zijn nu in winterrust. Tijd dus om de balans op te maken, zoals afgesproken in het Maatregelenplan fietspad spoorkuil. Daarin is ook afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

Wilde bijen en wespen in De Bruuk
Van Stijn Schreven (oud-Aardhommel, inmiddels bioloog en PhD student) ontvingen we een recente publicatie van de resultaten van het inventarisatieonderzoek naar (wilde) bijen en wespen dat hij tussen 2008 en 2016 in De Bruuk heeft uitgevoerd. Hij vond een grote soortenrijkdom, in totaal maar liefst 123 soorten.