LBG-wandeling Dekkerswald

Van de wandeling van 27 oktober 2013 is een boekje gemaakt waarin de geschiedenis van 100 jaar Dekkerswald uitgebreid aan bod komt. U kunt het boekje hier bekijken (pdf, webversie of printen (pdf printversie: dubbelzijdig printen op A4 en dubbelvouwen tot boekje op A5 formaat).

Landschapsbeheer Groesbeek

Bekijk onze facebook-pagina voor het laatste nieuws, aankondigingen, verslagen en foto's van activiteiten: Volg Landschapsbeheer Groesbeek op facebook, met het laatste nieuws


Excursieprogramma 2018

Over LBG: Handen uit de mouwen
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal waarin vooral practisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Verder organiseert LBG landschapswandelingen door steeds weer een ander deel van de gemeente. Ook worden er in de winterperiode informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.


Eerste LBG-werkochtend van 2018 in de spoorkuil
Op zaterdag 6 januari vond de eerste werkochtend van het nieuwe jaar plaats. Dit keer werd gewerkt langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos, vanaf de plek waar we de vorige keren (4 november en 16 december) zijn geƫindigd. De werkzaamheden bestonden uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen). Met in de koffiepauze, zoals inmiddels traditie is op de eerste werkochtend van het jaar, de vers gebakken oliebollen en appelflappen van Ans. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, we hebben materiaal genoeg. Heb je zin om regelmatig aan de slag te gaan en lekker buiten in het veld te werken, meld je dan aan en doe mee.

Vrijwilligers, bedankt!
De WMG en Landschapsbeheer Groesbeek bedanken de vrijwilligers die tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 4 november 2017 hebben meegewerkt in Groesbeek. Het was een mooie werkochtend. Met 65 deelnemers (volwassenen en jeugd) hebben we langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos over een lengte van enkele honderden meters opslag van o.a. berk en vogelkers verwijderd. Dank ook aan de gemeente die het snoeihout zal afvoeren. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.
Het was zoals inmiddels traditie is, een gezellige werkochtend. Omroep Berg en Dal TV heeft opnamen gemaakt die in de uitzending van 6 november zijn vertoond (vanaf 4:45 min). Lijkt het jou wel wat, om je op deze plezierige en gezonde manier in te spannen voor natuur en landschap, meld je dan aan bij LBG en kom een keer meewerken.


Hidden hedge aangelegd
Op 4 maart 2017 hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek samen met de firma Van Kesteren een zgn. 'hidden hedge' (verborgen heg) aangelegd in de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald. Vanaf de dassentunnel onder de Wylerbaan is een 60 m lange greppel gegraven. Onderin is door de aanwezige jeugd een heg geplant. De combinatie van droge sloot en struikjes biedt dekking aan kleine zoogdieren die gebruik maken van de faunapassage onder de Wylerbaan. De aanleg van dit landschapselement is een pilot van het landelijk project Force4Nature, georganiseerd door Floron, De Vlinderstichting en RAVON.

Jacqueline en Chris Bouwhuisen maakten voor Omroep Berg en Dal een tv-reportage van de happening: https://www.youtube.com/watch?v=FBTcQX2GRK8


Wilt u meedoen?
Natuurliefhebbers die graag aan de slag gaan voor het Groesbeekse landschap zijn van harte welkom in de werkgroep Landschapsbeheer Groesbeek (LBG).
Contactpersonen zijn:
Henk Klaassen, tel 024 3975088 (algemeen, werkochtenden)
Peter Pouwels, tel 024 3974266 of email: p.pouwels@vodafonevast.nl
Paul Leenders, tel 024 3972405 (informatieavonden).
Ook kunt u bij hen terecht voor het aanvragen van een wandeling op verzoek. Voor de organisatie daarvan wordt een kleine vergoeding gevraagd.