Groesbeeks Milieujournaal

Het Groesbeeks Milieujournaal

Vanaf 1978 brengen wij het Groesbeeks Milieujournaal uit. In dit tijdschrift dat drie keer per jaar verschijnt staan tal van artikelen over natuur, landschap, milieu en lokale geschiedenis van Groesbeek.

Wilt u reageren naar aanleiding van artikelen in het Groesbeeks Milieujournaal, neem dan contact op met de redactie door te emailen naar redactie@wmg-groesbeek.nl

Leden van de WMG ontvangen het blad gratis. U kunt ons steunen door een abonnement te nemen op het Groesbeeks Milieujournaal. Het abonnementsgeld bedraagt 15 euro per jaar.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
het secretariaat van de WMG
Postbus 26
6560 AA Groesbeek

U kunt ook emailen naar: bestuur@wmg-groesbeek.nl

Nieuwste nummer
Eind mei 2017 valt het dikke dubbelnummer 167/168 bij de leden/abonnees in de bus. Onder het thema 'Water in het Bekken van Groesbeek' verschijnen twee uitgebreide stukken. Het eerste gaat over de natuurontwikkeling langs de Leigraaf anno 2017. Het tweede duikt juist in het verleden, van de voormalige watermolen op de Kreuzfurth en hoe die gevoed werd door water uit Groesbeek. Willemijn van Oijen ging in gesprek met Henk Eikholt en Niek Willems verdiepte zich voor zijn serie over ons voedsel in de achtergronden van kool. De boekbespreking van Gijs Looijen gaat over het bekroonde boek 'De Grutto' van Albert Beintema. Verder een overzichtsartikel over het plan om in de kippenstallen van Van Deurzen een melkfabriek te beginnen.

Archief Groesbeeks Milieujournaal
Eerder verschenen nummers van het Groesbeeks Milieujournaal kunt u nog eens nalezen op onze website. We zijn eind 2013 een project gestart om alle vanaf 1978 verschenen nummers digitaal beschikbaar te gaan stellen. Regelmatig plaatsen we gescande nummers (terugtellend naar 1978), dus kom af en toe eens kijken in het archief.

Om een indruk te krijgen van de inhoud of om te zoeken naar een specifiek onderwerp, zie: Index van nr. 1 t/m 100 (tot mei 2000)