Nieuws

(27 april 2017)
Lintje voor Henk Klaassen
De WMG feliciteert Henk Klaassen met de koninklijke onderscheiding die tijdens Lintjesregen 2017 aan hem is uitgereikt voor zijn grote inzet voor de natuur, in het bijzonder voor vogels. Al tientallen jaren is Henk actief in de bescherming van vogels bijv. weidevogelbescherming en uitvoeren ringonderzoek en heeft daarmee bijgedragen aan het werk van o.a. SOVON, Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen, het Vogeltrekstation (onderdeel van het NIOO-KNAW) en de WMG. Daarnaast kennen we Henk als coordinator vrijwilligerswerk bij LBG, SLOG en St. Avonturenbos Stekkenberg waar hij tevens in samenwerking met Staatsbosbeheer vrijwillig (avonturen)boswachter is. Ook voor natuureducatie heeft hij veel gedaan. Dit lintje is welverdiend!

(21 april 2017)
Erfgoedprijs 2017 voor Ketelwaldproject
Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap op 19 april is tot onze grote verrassing de Erfgoedprijs 2017 in de categorie Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid uitgereikt aan de WMG voor het Ketelwaldproject. We lezen in het juryrapport: 'De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud en de beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van deze initiatieven zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook als dat tegen gemeentelijk beleid ingaat, tot het uiterste.'

(7 april 2017)
Megakippenfarm: nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf van Van Deurzen plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriële activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

(6 maart 2017)
Hidden hedge aangelegd
Op 4 maart jl. hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek samen met de firma Van Kesteren een zgn. 'hidden hedge' (verborgen heg) aangelegd in de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald. Vanaf de dassentunnel onder de Wylerbaan is een 60 m lange greppel gegraven. Onderin is door de aanwezige jeugd een heg geplant. De combinatie van droge sloot en struikjes biedt dekking aan kleine zoogdieren die gebruik maken van de faunapassage onder de Wylerbaan. De aanleg van dit landschapselement is een pilot van het landelijk project Force4Nature, georganiseerd door Floron, De Vlinderstichting en RAVON.

(24 februari 2017)
Voederhuisjes maken met NLdoet 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 is het NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan in de Tullekesbom weer een speciale activiteit voor kinderen. In 2015 hebben de jonge deelnemers nestkasten in elkaar gezet, en vorig jaar zijn insectenhotels gemaakt. Ook dit jaar is er weer een leuke en nuttige activiteit bedacht: het maken van voederhuisjes voor de vogels in de tuin. Voor ieder kind ligt een voorgezaagd pakketje hout klaar dat hij of zij ter plekke zelf in elkaar mag zetten.

(19 februari 2017)
LBG-infoavond over de zwarte specht
Op vrijdag 10 maart houdt Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond waarin (na o.a. de vos, bever, ijsvogel en vleermuizen) opnieuw een diersoort centraal staat: dit keer de zwarte specht. Spreker is Henny Brinkhof die jarenlang het gedrag van deze vogels in het Groesbeeks bos heeft bestudeerd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zal hij een jaar uit het leven van de zwarte specht belichten. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan de paarvorming en het broedgedrag van deze bijzondere vogel.

(17 januari 2017)
LBG-wandeling rond Jachtslot Mookerheide
Op zondagmiddag 19 februari vindt de eerste natuurexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek van 2017 plaats. We gaan wandelen in de omgeving van het Jachtslot Mookerheide, door het parkachtige landschap waar de oude kas is hersteld, in het Twee Schansen gebied en ook gaan we kijken waar Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats wil aanleggen.

(31 december 2016)
Tegen beton op de onverharde Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente het plan opgevat om een betonfietspad van 3 meter breed aan te leggen op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en de Sionsweg in Nijmegen. De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden.

(19 december 2016)
Fietspad spoorkuil: maatregelenplan in werking
De WMG en RAVON zijn half juni 2016 met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO. Inmiddels zijn schermen en tunnels aangelegd. In het maatregelenplan zijn nog meer zaken overeengekomen.

(19 december 2016)
Groesbeeks Milieujournaal 166
Op de valreep van 2016 verschijnt het laatste nummer van dit jaar. Het hoofdartikel gaat over het natuurherstel dat we mogen verwachten in het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat. In de serie over ons voedsel belicht Niek Willems de kalkoen en Gijs Looijen heeft weer een mooi natuurboek te bespreken. Peter Pouwels verdiepte zich in de wilde appel. Verder een overzichtsartikel over het fietspad door de spoorkuil waarvoor een maatregelenplan met de gemeente is overeengekomen.

(19 december 2016)
Programma 2017 van Landschapsbeheer Groesbeek
Landschapsbeheer Groesbeek heeft het programma voor 2017 vastgesteld. Ieder kwartaal kunt u met de gidsen een mooie landschapswandeling maken. Op vrijdag 10 maart is er een informatieavond, waarin Henny Brinkhof alles vertelt over paarvorming bij de zwarte specht. Verder kunt u elke eerste zaterdag van de maand gezellig meewerken in het vrijwillig landschapsbeheer dat op diverse plekken in Groesbeek (en soms daarbuiten) wordt uitgevoerd.

(18 november 2016)
Groesbeeks Milieujournaal 165
In het nieuwste nummer 165 trappen we af met twee nieuwe onderwerpen. Niek Willems gaat een serie artikelen schrijven over ons voedsel, te beginnen met de aardappel. Nieuw is ook de boekbespreking door Gijs Looijen van een boek over natuur. Verder o.a. artikelen over het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat, de terugkeer van de bever en de handel in inheemse vogelsoorten.

(13 november 2016)
LBG-wandeling in Millingen op 18 december
Afgelopen jaar heeft Landschapsbeheer Groesbeek maandelijks een wandeling georganiseerd in een van de (kerk)dorpen van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Alleen Millingen a/d Rijn is nog niet bezocht. Dat gaat gebeuren tijdens de laatste wandeling op zondagmiddag 18 december. De excursie gaat door het dorp, maar uiteraard ook over de dijk en langs de rivier. Onder leiding van lokale gidsen maken we tevens kennis met de hier aanwezige flora en fauna.

(7 november 2016)
Natuurwerkdag 2016 geslaagd
Ook dit jaar deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op 5 november. Er werd gewerkt op de Galgenhei waar mee dan 75 volwassenen en kinderen de hei opschoonden van met name opslag van bremstruweel. De jeugdnatuurgroepen van de WMG waren van de partij en ook enkele scoutinggroepen uit Nijmegen. Zoals inmiddels traditie is, werd het een gezellige ochtend, met een mooi werkresultaat.

(12 oktober 2016)
LBG-wandelingen op 30 oktober en 6 november
Binnenkort kunt u twee keer op zondagmiddag met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek op pad. Op 30 oktober gaan we vanaf Herberg 't Zwaantje op zoek naar paddenstoelen in het bos. En op 6 november staat de cultuurhistorie van de Stekkenberg en het aangrenzende bos centraal, met o.a. bezembinders en bosbessenpluk.

(10 oktober 2016)
LBG-infoavond: In de ban van de vleermuis
Op vrijdagavond 18 november organiseert LBG een infoavond voor belangstellenden. Onderwerp is de vleermuis. Vleermuizenexpert Peter Twisk is al tientallen jaren ‘in de ban van de vleermuis’. Hij is mede-auteur van diverse zoogdierengidsen en ook een uitstekend natuurillustrator. Tijdens de lezing komen ook vragen aan de orde als: wat moet je doen als je een vleermuis vindt en hoe kun je vleermuizen beschermen en hun leefgebied verbeteren.

(7 oktober 2016)
Op 15 oktober werken in de Bissael
Op zaterdag 15 oktober gaan de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden, wordt er jaarlijks gemaaid. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

(17 september 2016)
Zondag 9 oktober wandelen rond Persingen
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is op zondag 9 oktober. Vanaf het kerkje van Persingen gaan we via de boerenlandpaden de omgeving verkennen.

(7 september 2016)
De Aardhommels, Aardmannetjes en Aardsterren gaan weer beginnen!
Nu de zomervakantie voorbij, start er weer een nieuw seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG. Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan met ons contact op. De Aardmannetjes en Aardsterren zijn kleine groepen van jongere kinderen, er kan een wachtlijst zijn. Bij de Aardhommels, een grotere groep voor de jeugd van 9-12 jaar, is meestal wel plek voor nieuwe aanmeldingen.

(7 september 2016)
Zorgen over verkeersveiligheid nieuwe rotonde Zevenheuvelenweg
De WMG heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van de geplande rotonde op de splitsing Zevenheuvelenweg/Nieuwe weg. Deze is inmiddels beantwoord door het gemeentebestuur. Belangrijkste punten zijn de vervanging van de bomen en de veiligheid voor overstekende fietsers.

(26 augustus 2016)
Zondag 11 september wandelen langs de Groesbeek
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op zondag 11 september. We volgen deze middag de heringerichte Groesbeek vanaf de bron bij de protestantse kerk.

(14 juli 2016)
Zondag 14 augustus rondom 't Haonehart
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op zondag 14 augustus. We lopen deze middag via de Millingerwaard naar Kekerdom, waarbij we ook de enige buitendijks gelegen kerk van Nederland zullen bekijken.

(14 juli 2016)
Fietspad spoorkuil: compromis bereikt
WMG en RAVON zijn half juni met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO.

(17 juni 2016)
Gierzwaluwen zoeken met LBG op 24 juni
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op vrijdagavond 24 juni a.s. wanneer we op zoek gaan naar de gierzwaluwen in het centrum van Beek. Alleen al in het dorp Beek zijn er veel verschillende mogelijkheden voor gierzwaluwen om een nestelplekje te vinden.

(22 mei 2016)
Groesbeeks Milieujournaal
Eind mei komt Groesbeeks Milieujournaal 163-164 uit. Een dubbelnummer met daarin aandacht voor de (gevolgen van de) windturbines in het Reichswald, o.a. op de rijke vogelstand in het gebied. Uit een vorig jaar uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er bijzonder veel soorten en grote aantallen voorkomen. Verder o.a. artikelen over natuurherstel op de Biessael en over houtwallen en heggen als veekering.

(22 mei 2016)
Update fietspad spoorkuil: wat is er aan de hand?
In verband met berichtgeving in de pers en diverse mededelingen die de afgelopen tijd door de gemeente zijn gedaan, wil de WMG graag een toelichting geven op de kwestie fietspad spoorkuil. Zoals bekend is vorig jaar een bemiddelingstraject gestart in het geschil tussen gemeente en RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet).

(11 april 2016)
LBG-wandeling rondom Thornsche Molen op 24 april
Op zondag 24 april organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling rondom de nieuw opgebouwde Thornsche Molen bij Leuth. Onder leiding van vrijwillig molenaar Peter Pouwels (van de Bovenste Plasmolen) wordt uiteraard de molen bezocht. Daarna maken we een wandeling over o.a. boerenpaden door het omringende landschap. Het ommetje start om 14 u bij de molen.

(18 maart 2016)
Geslaagde actie met NLdoet 2016
Meer dan 30 kinderen kwamen op 12 maart 2016 naar de Tullekesbom om een insectenhotel te maken. Die mogen ze thuis in de tuin ophangen. De actie vond plaats in het kader van NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Het was een gezellige ochtend waarin met veel enthousiasme werd getimmerd en geboord.

(7 maart 2016)
Landschapsbeheer met vluchtelingen
Op vrijdag 4 maart heeft Landschapsbeheer Groesbeek samen met IVN Rijk van Nijmegen en de Vlinderstichting een activiteit voor vluchtelingen van Heumensoord georganiseerd. Ondanks het slechte weer was er een groep van ongeveer 25 mensen aanwezig. Samen gingen ze aan de slag in de spoorkuil bij de Biesseltsebaan waar opslag van bramen, struiken en bomen werd verwijderd. Daardoor blijft de spoorkuil geschikt als leefgebied voor reptielen, vlinders en andere warmteminnende dieren. Zelfs de natte sneeuw kon de opperbeste stemming van de deelnemers niet drukken. De natuurorganisaties hopen in de toekomst vaker dergelijke activiteiten voor vluchtelingen te kunnen organiseren.

(28 februari 2016)
LBG-infoavond over Bosrijk op 18 maart
Op vrijdag 18 maart staat er weer een infoavond over natuur en landschap gepland, dit keer over Bosrijk, het initatief om meer oud bos te ontwikkelen en in stand te houden.

(20 februari 2016)
LBG-wandeling in Heilig Landstichting op 13 maart
Op zondag 13 maart organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling in de Heilig Landstichting. Centraal staat de cultuurhistorie van dit kerkdorp. Het ommetje start om 14 u bij de Cenakelkerk en zal o.a. over de nabijgelegen begraafplaats lopen waar niet alleen monumentale bouwwerken maar ook bijzondere bomen te zien zijn.

(27 januari 2016)
Landschapswandeling rond Bizonbaai op 14 februari
Op zondag 14 februari organiseert LBG een landschapswandeling in de Ooijpolder. Vanaf cafe Oortjeshekken maken we een rondje om de Bizonbaai. Tijdens de wandeling bekijken we wat er zoal in de natuur te zien is in deze tijd van het jaar. 's Winters bevinden zich tienduizenden ganzen en eenden in de Ooijpolder, maar ook een ontmoeting met een Konik is niet uitgesloten.

(27 januari 2016)
Kritiek op vergunningverlening Van Deurzen
In een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de WMG zich samen met andere milieuorganisaties kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente voornemens is het megakippenbedrijf van Van Deurzen een vergunning te verlenen. Een van de kritiekpunten betreft het aangevraagde stalsysteem, de zgn. verrijkte kooi voor 291.000 kippen (oftewel een legbatterij 'met een behangetje'). Ooit bedacht door de politiek om destijds bestaande legbatterijbedrijven een overgangsperiode te gunnen, maar niet van toepassing op dit bedrijf.

(17 januari 2016)
Terugblik: Een jaar fietspad, vele gesneuvelde reptielen
Op basis van gegevens van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) heeft RAVON de belans opgemaakt van het aantal reptielen dat in 2015 is gesneuveld op het fietspad in de spoorkuil. In totaal gaat het om 37 slachtoffers (36 zandhagedissen, 1 hazelworm), verdeeld over de maanden april, mei en augustus. Omdat lang niet iedere dag is gekeken en omdat bekend is dat doodgereden hagedissen heel snel worden opgeruimd door aaseters, schat RAVON het werkelijke aantal verkeersslachtoffers op ca. 75 individuen. Dat is een aanzienlijk deel van de aanwezige populatie.

(16 januari 2016)
NLdoet 2016: insectenhotels maken
Op zaterdag 12 maart 2016 kunnen kinderen weer meedoen aan NLdoet in de Tullekesbom. Dit jaar gaan we insectenhotels maken. We gebruiken daarvoor hout(blokken), rietstengels, leem en andere natuurlijke materialen. Daarin kunnen vlinders, lieveheersbeestjes, bijen of andere kleine diertjes overwinteren. Ook zijn er insecten zoals metselbijtjes die daarin hun eieren afzetten. Het is een werkochtend voor kinderen. Ieder kind mag een insectenhotel maken en na afloop mee naar huis nemen.

(15 januari 2016)
Beslissing op bezwaar WOB-verzoek fietspad spoorkuil
Ons bezwaar tegen de gebrekkige info-verstrekking door de gemeente in antwoord op ons WOB-verzoek inzake de aanleg van het fietspad spoorkuil is deels gegrond, deels ongegrond verklaard. De bezwarencommissie acht het geloofwaardig dat de gemeente zegt geen stukken te hebben over de interne besluitvorming rond de aanleg van het fietspad. Ons bezwaar tegen de rekening voor papieren kopietjes werd wel gegrond verklaard. Stukken hadden gewoon digitaal verstrekt moeten worden.

(15 januari 2016)
Wilgen geknot
Tijdens de eerste werkochtend van 2016 op 9 januari waren de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan het werk in de Foeperpot. Hier stond een leuke klus op het programma, want de knotwilgen waren weer aan de beurt om teruggezet te worden. Een goed geknotte wilg is niet alleen fraai om te zien, maar vormt ook een leefgebied voor vogels die erin kunnen schuilen en nestelen. Wilt u ook meehelpen in de natuur, kom dan op 6 februari naar de volgende werkochtend in De Bruuk.

(5 januari 2016)
Aankondiging: LBG-wandeling op 17 januari 2016
Op zondag 17 januari 2016 vindt de eerste van een reeks maandelijkse publiekswandelingen van Landschapsbeheer Groesbeek plaats. We gaan graag samen met u het gebied rond de Holthurnsche Hof verkennen. Tijdens de wandeling door ‘t winterlandschap staan we stil bij het Romeinse verleden, WO2 en is er volop aandacht voor de typische natuur van de stuwwal. We zullen ongetwijfeld ook sporen zien van diverse bosbewoners die hier leven.

(5 januari 2016)
Actie voor behoud van Europese natuurregels
Het afgelopen half jaar gaven meer dan 500.000 mensen in Europa hun 'Stem voor natuur'. Daarmee gaven ze een signaal af aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. In Brussel is men bezig met een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Onze meest waardevolle natuur, zoals De Bruuk en Sint-Jansberg, wordt beschermd door deze regelgeving. Het goede nieuws is dat nu ook de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor behoud van de Europese natuurregels. Nederland is daarmee de tiende lidstaat, na o.a. Duitsland en Frankrijk, die aan de Europese Commissie laat weten dat de Europese natuurwetgeving niet afgebroken mag worden.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2016) vindt u in het nieuwsarchief