Nieuws

(6 maart 2017)
Hidden hedge aangelegd
Op 4 maart jl. hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek samen met de firma Van Kesteren een zgn. 'hidden hedge' (verborgen heg) aangelegd in de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald. Vanaf de dassentunnel onder de Wylerbaan is een 60 m lange greppel gegraven. Onderin is door de aanwezige jeugd een heg geplant. De combinatie van droge sloot en struikjes biedt dekking aan kleine zoogdieren die gebruik maken van de faunapassage onder de Wylerbaan. De aanleg van dit landschapselement is een pilot van het landelijk project Force4Nature, georganiseerd door Floron, De Vlinderstichting en RAVON.

(24 februari 2017)
Voederhuisjes maken met NLdoet 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 is het NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan in de Tullekesbom weer een speciale activiteit voor kinderen. In 2015 hebben de jonge deelnemers nestkasten in elkaar gezet, en vorig jaar zijn insectenhotels gemaakt. Ook dit jaar is er weer een leuke en nuttige activiteit bedacht: het maken van voederhuisjes voor de vogels in de tuin. Voor ieder kind ligt een voorgezaagd pakketje hout klaar dat hij of zij ter plekke zelf in elkaar mag zetten.

(19 februari 2017)
LBG-infoavond over de zwarte specht
Op vrijdag 10 maart houdt Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond waarin (na o.a. de vos, bever, ijsvogel en vleermuizen) opnieuw een diersoort centraal staat: dit keer de zwarte specht. Spreker is Henny Brinkhof die jarenlang het gedrag van deze vogels in het Groesbeeks bos heeft bestudeerd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zal hij een jaar uit het leven van de zwarte specht belichten. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan de paarvorming en het broedgedrag van deze bijzondere vogel.

(17 januari 2017)
LBG-wandeling rond Jachtslot Mookerheide
Op zondagmiddag 19 februari vindt de eerste natuurexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek van 2017 plaats. We gaan wandelen in de omgeving van het Jachtslot Mookerheide, door het parkachtige landschap waar de oude kas is hersteld, in het Twee Schansen gebied en ook gaan we kijken waar Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats wil aanleggen.

(31 december 2016)
Tegen beton op de onverharde Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente het plan opgevat om een betonfietspad van 3 meter breed aan te leggen op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en de Sionsweg in Nijmegen. De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden.

(19 december 2016)
Fietspad spoorkuil: maatregelenplan in werking
De WMG en RAVON zijn half juni 2016 met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO. Inmiddels zijn schermen en tunnels aangelegd. In het maatregelenplan zijn nog meer zaken overeengekomen.

(19 december 2016)
Groesbeeks Milieujournaal 166
Op de valreep van 2016 verschijnt het laatste nummer van dit jaar. Het hoofdartikel gaat over het natuurherstel dat we mogen verwachten in het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat. In de serie over ons voedsel belicht Niek Willems de kalkoen en Gijs Looijen heeft weer een mooi natuurboek te bespreken. Peter Pouwels verdiepte zich in de wilde appel. Verder een overzichtsartikel over het fietspad door de spoorkuil waarvoor een maatregelenplan met de gemeente is overeengekomen.

(19 december 2016)
Programma 2017 van Landschapsbeheer Groesbeek
Landschapsbeheer Groesbeek heeft het programma voor 2017 vastgesteld. Ieder kwartaal kunt u met de gidsen een mooie landschapswandeling maken. Op vrijdag 10 maart is er een informatieavond, waarin Henny Brinkhof alles vertelt over paarvorming bij de zwarte specht. Verder kunt u elke eerste zaterdag van de maand gezellig meewerken in het vrijwillig landschapsbeheer dat op diverse plekken in Groesbeek (en soms daarbuiten) wordt uitgevoerd.

(18 november 2016)
Groesbeeks Milieujournaal 165
In het nieuwste nummer 165 trappen we af met twee nieuwe onderwerpen. Niek Willems gaat een serie artikelen schrijven over ons voedsel, te beginnen met de aardappel. Nieuw is ook de boekbespreking door Gijs Looijen van een boek over natuur. Verder o.a. artikelen over het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat, de terugkeer van de bever en de handel in inheemse vogelsoorten.

(13 november 2016)
LBG-wandeling in Millingen op 18 december
Afgelopen jaar heeft Landschapsbeheer Groesbeek maandelijks een wandeling georganiseerd in een van de (kerk)dorpen van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Alleen Millingen a/d Rijn is nog niet bezocht. Dat gaat gebeuren tijdens de laatste wandeling op zondagmiddag 18 december. De excursie gaat door het dorp, maar uiteraard ook over de dijk en langs de rivier. Onder leiding van lokale gidsen maken we tevens kennis met de hier aanwezige flora en fauna.

(7 november 2016)
Natuurwerkdag 2016 geslaagd
Ook dit jaar deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op 5 november. Er werd gewerkt op de Galgenhei waar mee dan 75 volwassenen en kinderen de hei opschoonden van met name opslag van bremstruweel. De jeugdnatuurgroepen van de WMG waren van de partij en ook enkele scoutinggroepen uit Nijmegen. Zoals inmiddels traditie is, werd het een gezellige ochtend, met een mooi werkresultaat.

(12 oktober 2016)
LBG-wandelingen op 30 oktober en 6 november
Binnenkort kunt u twee keer op zondagmiddag met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek op pad. Op 30 oktober gaan we vanaf Herberg 't Zwaantje op zoek naar paddenstoelen in het bos. En op 6 november staat de cultuurhistorie van de Stekkenberg en het aangrenzende bos centraal, met o.a. bezembinders en bosbessenpluk.

(10 oktober 2016)
LBG-infoavond: In de ban van de vleermuis
Op vrijdagavond 18 november organiseert LBG een infoavond voor belangstellenden. Onderwerp is de vleermuis. Vleermuizenexpert Peter Twisk is al tientallen jaren ‘in de ban van de vleermuis’. Hij is mede-auteur van diverse zoogdierengidsen en ook een uitstekend natuurillustrator. Tijdens de lezing komen ook vragen aan de orde als: wat moet je doen als je een vleermuis vindt en hoe kun je vleermuizen beschermen en hun leefgebied verbeteren.

(7 oktober 2016)
Op 15 oktober werken in de Bissael
Op zaterdag 15 oktober gaan de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden, wordt er jaarlijks gemaaid. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

(17 september 2016)
Zondag 9 oktober wandelen rond Persingen
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is op zondag 9 oktober. Vanaf het kerkje van Persingen gaan we via de boerenlandpaden de omgeving verkennen.

(7 september 2016)
De Aardhommels, Aardmannetjes en Aardsterren gaan weer beginnen!
Nu de zomervakantie voorbij, start er weer een nieuw seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG. Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan met ons contact op. De Aardmannetjes en Aardsterren zijn kleine groepen van jongere kinderen, er kan een wachtlijst zijn. Bij de Aardhommels, een grotere groep voor de jeugd van 9-12 jaar, is meestal wel plek voor nieuwe aanmeldingen.

(7 september 2016)
Zorgen over verkeersveiligheid nieuwe rotonde Zevenheuvelenweg
De WMG heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van de geplande rotonde op de splitsing Zevenheuvelenweg/Nieuwe weg. Deze is inmiddels beantwoord door het gemeentebestuur. Belangrijkste punten zijn de vervanging van de bomen en de veiligheid voor overstekende fietsers.

(26 augustus 2016)
Zondag 11 september wandelen langs de Groesbeek
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op zondag 11 september. We volgen deze middag de heringerichte Groesbeek vanaf de bron bij de protestantse kerk.

(14 juli 2016)
Zondag 14 augustus rondom 't Haonehart
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op zondag 14 augustus. We lopen deze middag via de Millingerwaard naar Kekerdom, waarbij we ook de enige buitendijks gelegen kerk van Nederland zullen bekijken.

(14 juli 2016)
Fietspad spoorkuil: compromis bereikt
WMG en RAVON zijn half juni met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO.

(17 juni 2016)
Gierzwaluwen zoeken met LBG op 24 juni
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op vrijdagavond 24 juni a.s. wanneer we op zoek gaan naar de gierzwaluwen in het centrum van Beek. Alleen al in het dorp Beek zijn er veel verschillende mogelijkheden voor gierzwaluwen om een nestelplekje te vinden.

(22 mei 2016)
Groesbeeks Milieujournaal
Eind mei komt Groesbeeks Milieujournaal 163-164 uit. Een dubbelnummer met daarin aandacht voor de (gevolgen van de) windturbines in het Reichswald, o.a. op de rijke vogelstand in het gebied. Uit een vorig jaar uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er bijzonder veel soorten en grote aantallen voorkomen. Verder o.a. artikelen over natuurherstel op de Biessael en over houtwallen en heggen als veekering.

(22 mei 2016)
Update fietspad spoorkuil: wat is er aan de hand?
In verband met berichtgeving in de pers en diverse mededelingen die de afgelopen tijd door de gemeente zijn gedaan, wil de WMG graag een toelichting geven op de kwestie fietspad spoorkuil. Zoals bekend is vorig jaar een bemiddelingstraject gestart in het geschil tussen gemeente en RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet).

(11 april 2016)
LBG-wandeling rondom Thornsche Molen op 24 april
Op zondag 24 april organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling rondom de nieuw opgebouwde Thornsche Molen bij Leuth. Onder leiding van vrijwillig molenaar Peter Pouwels (van de Bovenste Plasmolen) wordt uiteraard de molen bezocht. Daarna maken we een wandeling over o.a. boerenpaden door het omringende landschap. Het ommetje start om 14 u bij de molen.

(18 maart 2016)
Geslaagde actie met NLdoet 2016
Meer dan 30 kinderen kwamen op 12 maart 2016 naar de Tullekesbom om een insectenhotel te maken. Die mogen ze thuis in de tuin ophangen. De actie vond plaats in het kader van NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Het was een gezellige ochtend waarin met veel enthousiasme werd getimmerd en geboord.

(7 maart 2016)
Landschapsbeheer met vluchtelingen
Op vrijdag 4 maart heeft Landschapsbeheer Groesbeek samen met IVN Rijk van Nijmegen en de Vlinderstichting een activiteit voor vluchtelingen van Heumensoord georganiseerd. Ondanks het slechte weer was er een groep van ongeveer 25 mensen aanwezig. Samen gingen ze aan de slag in de spoorkuil bij de Biesseltsebaan waar opslag van bramen, struiken en bomen werd verwijderd. Daardoor blijft de spoorkuil geschikt als leefgebied voor reptielen, vlinders en andere warmteminnende dieren. Zelfs de natte sneeuw kon de opperbeste stemming van de deelnemers niet drukken. De natuurorganisaties hopen in de toekomst vaker dergelijke activiteiten voor vluchtelingen te kunnen organiseren.

(28 februari 2016)
LBG-infoavond over Bosrijk op 18 maart
Op vrijdag 18 maart staat er weer een infoavond over natuur en landschap gepland, dit keer over Bosrijk, het initatief om meer oud bos te ontwikkelen en in stand te houden.

(20 februari 2016)
LBG-wandeling in Heilig Landstichting op 13 maart
Op zondag 13 maart organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling in de Heilig Landstichting. Centraal staat de cultuurhistorie van dit kerkdorp. Het ommetje start om 14 u bij de Cenakelkerk en zal o.a. over de nabijgelegen begraafplaats lopen waar niet alleen monumentale bouwwerken maar ook bijzondere bomen te zien zijn.

(27 januari 2016)
Landschapswandeling rond Bizonbaai op 14 februari
Op zondag 14 februari organiseert LBG een landschapswandeling in de Ooijpolder. Vanaf cafe Oortjeshekken maken we een rondje om de Bizonbaai. Tijdens de wandeling bekijken we wat er zoal in de natuur te zien is in deze tijd van het jaar. 's Winters bevinden zich tienduizenden ganzen en eenden in de Ooijpolder, maar ook een ontmoeting met een Konik is niet uitgesloten.

(27 januari 2016)
Kritiek op vergunningverlening Van Deurzen
In een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de WMG zich samen met andere milieuorganisaties kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente voornemens is het megakippenbedrijf van Van Deurzen een vergunning te verlenen. Een van de kritiekpunten betreft het aangevraagde stalsysteem, de zgn. verrijkte kooi voor 291.000 kippen (oftewel een legbatterij 'met een behangetje'). Ooit bedacht door de politiek om destijds bestaande legbatterijbedrijven een overgangsperiode te gunnen, maar niet van toepassing op dit bedrijf.

(17 januari 2016)
Terugblik: Een jaar fietspad, vele gesneuvelde reptielen
Op basis van gegevens van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) heeft RAVON de belans opgemaakt van het aantal reptielen dat in 2015 is gesneuveld op het fietspad in de spoorkuil. In totaal gaat het om 37 slachtoffers (36 zandhagedissen, 1 hazelworm), verdeeld over de maanden april, mei en augustus. Omdat lang niet iedere dag is gekeken en omdat bekend is dat doodgereden hagedissen heel snel worden opgeruimd door aaseters, schat RAVON het werkelijke aantal verkeersslachtoffers op ca. 75 individuen. Dat is een aanzienlijk deel van de aanwezige populatie.

(16 januari 2016)
NLdoet 2016: insectenhotels maken
Op zaterdag 12 maart 2016 kunnen kinderen weer meedoen aan NLdoet in de Tullekesbom. Dit jaar gaan we insectenhotels maken. We gebruiken daarvoor hout(blokken), rietstengels, leem en andere natuurlijke materialen. Daarin kunnen vlinders, lieveheersbeestjes, bijen of andere kleine diertjes overwinteren. Ook zijn er insecten zoals metselbijtjes die daarin hun eieren afzetten. Het is een werkochtend voor kinderen. Ieder kind mag een insectenhotel maken en na afloop mee naar huis nemen.

(15 januari 2016)
Beslissing op bezwaar WOB-verzoek fietspad spoorkuil
Ons bezwaar tegen de gebrekkige info-verstrekking door de gemeente in antwoord op ons WOB-verzoek inzake de aanleg van het fietspad spoorkuil is deels gegrond, deels ongegrond verklaard. De bezwarencommissie acht het geloofwaardig dat de gemeente zegt geen stukken te hebben over de interne besluitvorming rond de aanleg van het fietspad. Ons bezwaar tegen de rekening voor papieren kopietjes werd wel gegrond verklaard. Stukken hadden gewoon digitaal verstrekt moeten worden.

(15 januari 2016)
Wilgen geknot
Tijdens de eerste werkochtend van 2016 op 9 januari waren de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan het werk in de Foeperpot. Hier stond een leuke klus op het programma, want de knotwilgen waren weer aan de beurt om teruggezet te worden. Een goed geknotte wilg is niet alleen fraai om te zien, maar vormt ook een leefgebied voor vogels die erin kunnen schuilen en nestelen. Wilt u ook meehelpen in de natuur, kom dan op 6 februari naar de volgende werkochtend in De Bruuk.

(5 januari 2016)
Aankondiging: LBG-wandeling op 17 januari 2016
Op zondag 17 januari 2016 vindt de eerste van een reeks maandelijkse publiekswandelingen van Landschapsbeheer Groesbeek plaats. We gaan graag samen met u het gebied rond de Holthurnsche Hof verkennen. Tijdens de wandeling door ‘t winterlandschap staan we stil bij het Romeinse verleden, WO2 en is er volop aandacht voor de typische natuur van de stuwwal. We zullen ongetwijfeld ook sporen zien van diverse bosbewoners die hier leven.

(5 januari 2016)
Actie voor behoud van Europese natuurregels
Het afgelopen half jaar gaven meer dan 500.000 mensen in Europa hun 'Stem voor natuur'. Daarmee gaven ze een signaal af aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. In Brussel is men bezig met een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Onze meest waardevolle natuur, zoals De Bruuk en Sint-Jansberg, wordt beschermd door deze regelgeving. Het goede nieuws is dat nu ook de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor behoud van de Europese natuurregels. Nederland is daarmee de tiende lidstaat, na o.a. Duitsland en Frankrijk, die aan de Europese Commissie laat weten dat de Europese natuurwetgeving niet afgebroken mag worden.

(14 december 2015)
Ommetjes in Berg en Dal 2016
Landschapsbeheer Groesbeek gaat in 2016 iedere maand in een (kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseren. Lokale gidsen hebben enthousiast op dit plan gereageerd en helpen mee bij de organisatie van deze excursies. Elke locatie wordt op een eigen wijze voor het voetlicht gebracht. Dit kan gaan om een natuur- of cultuurgebied, gebouwen, een bijzondere historie of (oud)bewoners. Een mooie manier dus om elkaar beter te leren kennen. De eerste excursie zal op zondag 17 januari 2016 plaatsvinden bij de Holthurnsche Hof, waar we het oudste verleden van Berg en Dal gaan ontdekken.

(20 november 2015)
Natuur en landschap bij de lokale omroep
Omroep Groesbeek besteedt regelmatig aandacht aan natuur en landschap. Zo maakte de TV-afdeling leuke reportages over de Natuurwerkdag en een LBG-wandeling. En iedere twee weken kunt u op zaterdagmorgen tussen 9 en 10 uur luisteren naar Kiekdor, het natuurprogramma van Omroep Groesbeek.

(14 november 2015)
Nieuw nummer van Groesbeeks Milieujournaal
Het nieuwste nummer van het milieujournaal is verschenen en wordt een dezer dagen bezorgd bij de leden/abonnees. Met o.a. Leo Zilessen die de Groesbeekse dialectnamen van planten en dieren heeft verzameld. Johan Thissen doet verslag van de bijzondere vondst van de waterspitsmuis in het Kranenburger Bruch en ook Stijn Schreven heeft iets bijzonders waargenomen in Groesbeek: het veldwespwaaiertje dat parasiteert op de Franse veldwesp en een fascinerende levenswijze heeft.

(9 november 2015)
Natuurwerkdag 2015 groot succes
Landschapsbeheer Groesbeek bedankt, mede namens mede-organisatoren IVN Rijk van Nijmegen en Staatsbosbeheer, alle vrijwilligers die op 7 november hebben meegewerkt tijdens de Natuurwerkdag 2015. Met meer dan 100 personen werd het talud van de spoorkuil onder handen genomen. Opslag van bomen en struiken werd verwijderd om dit leefgebied geschikt te houden voor reptielen. Ook was er een korte excursie voor belangstellenden, een informatiestand van RAVON en kwam de schaapskudde langs. Mede dankzij het enthousiasme van de deelnemers was het een prachtige dag!

(7 oktober 2015)
Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag
Op zaterdag 7 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag plaats en wij doen weer mee. U ook? Samen met de vrijwilligers van het IVN Rijk van Nijmegen en Staatsbosbeheer gaan we aan de slag in de spoorkuil, om dit leefgebied geschikt te houden voor reptielen. Ons doel is de opslag van bomen en struiken van de hellingen te verwijderen zodat het gebied open en zonnig blijft. Ook kinderen kunnen meehelpen, de Aardhommels zijn als vanouds van de partij. We werken van 9 tot 13 uur. Startpunt: spoorbruggetje. Voor koffie, thee, soep en koek wordt gezorgd. Meer info

(7 oktober 2015)
Informatieavond over de vos
Op vrijdag 13 november organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond over de vos. Spreker is Jaap Mulder, dé vossenkenner van Nederland, die al vele jaren het wel en wee van dit fascinerende dier onderzoekt. Hij zal vertellen over het leven van de vos, maar ook over de problemen die de mens met hem heeft. Allerlei aspecten komen aan bod zoals de zin en effectiviteit van vossenbestrijding, predatie op weidevogels en ziekten die het dier met zich mee draagt. Ook vertelt hij over het onderzoek aan vossen en ganzen in de Gelderse Poort. Een avond met boeiende verhalen, vol met feiten en onderzoeksresultaten. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: dorpshuis De Slenk (naast de kerk), De Horst.

(13 september 2015)
Met LBG naar het Nederrijk
Op 1 november staat er weer een leuke excursie van Landschapsbeheer Groesbeek gepland. Dit keer wordt met de gidsen het Nederrijk verkend. Dit is van oorsprong een oud bosgebied, restant van het veel grotere Nederrijkswald. Kenmerkend zijn de grote hoogteverschillen en daardoor op diverse plekken mooie vergezichten.

(2 september 2015)
Ruimte voor het edelhert
Op zaterdagmiddag 12 september, tussen 14 en 17 uur, staat de WMG op de Galgenhei (bij het uitzichtpunt langs de Oude Zevenheuvelenweg) om bezoekers informatie te geven over de toekomstige mogelijkheden voor edelherten in het Rijk van Nijmegen. Wij zijn voorstander van meer ruimte voor het edelhert (zie ook Ketelwaldproject), zodat deze dieren in de toekomst vrij kunnen bewegen tussen de Oostvaardersplassen en Eifel. De activiteit vindt plaats in het kader van de Landschapsdag in Groesbeek.

(2 september 2015)
Kom kijken bij LBG op het Holthuuzerpaedje
Ook LBG doet mee met de Landschapsdag. Op zaterdagmiddag 12 september (tussen 14 en 16 uur) zijn de vrijwilligers aan het werk op het Holthuuzerpaedje tussen de Cranenburgsestraat en Hoge Horst (tegenover Hoge Horst 44 het zandpad in). Voor belangstellenden is er alle gelegenheid om kennis te maken met het werk en de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek. En misschien wordt u zo enthousiast dat u mee gaat doen.

(2 september 2015)
Update: Uilenkwestie Altena-Hettsteeg
De RVO zal binnenkort een beslissing op bezwaar nemen, nadat zowel gemeente Groesbeek als WMG bezwaar hebben ingediend tegen het nieuwe dwangsombesluit dat de RVO op 30 juni 2015 bekend heeft gemaakt. Op 28 augustus heeft hierover een hoorzitting plaatsgevonden.

(6 augustus 2015)
Op pad met LBG rondom De Horst
Op zondagmiddag 30 augustus staat er weer een leuke wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek op het programma. Met als thema natuur en cultuurhistorie van De Horst en omgeving. We lopen over onverharde paden langs beken, boerenland en natuurgebiedjes. Veel nieuwe landschapsontwikkelingen, maar ook de daarmee verbonden geschiedenis van het gebied zal onderweg ruimschoots aan bod komen.

(21 juli 2015)
RVO handhaaft standpunt m.b.t. fietspad spoorkuil
In de beslissing op bezwaar heeft de RVO het bezwaar van de gemeente afgewezen en het standpunt gehandhaafd dat de gemeente met de aanleg en ingebruikname van het betonfietspad door de spoorkuil een overtreding van de Flora- en faunawet heeft begaan. De gemeente moet het fietspad binnenkort afsluiten en maatregelen nemen, op straffe van een dwangsom, aldus de RVO.

(8 juli 2015)
Uilenkwestie Altena-Hettsteeg opnieuw voor rechtbank
De rechtbank Arnhem heeft in een voorlopige voorziening het nieuwe dwangsombesluit van de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) m.b.t. openstelling van de grensovergang geschorst tot 1 augustus. Voor die datum zal een zitting van de rechtbank plaatsvinden waarin partijen zullen worden gehoord.

(6 juli 2015)
Wijziging bestuurssamenstelling
In de algemene ledenvergadering d.d. 24 juni 2014 zijn de aftredende bestuursleden herbenoemd. Henk Klaassen is teruggetreden uit het bestuur en in zijn plaats is Christine Grefer benoemd.

(2 juli 2015)
LBG-wandeling 'Natuur aan het spoor'
Op zondag 12 juli a.s. vindt er weer een wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek plaats. Dit keer worden natuur en landschap aan het spoor, dus niet alleen op maar ook nabij het spoor, onder de loep genomen. De wandeling begint bij de Protestantse kerk en gaat via de spoorlijn naar de Hoge Hoenderberg. Het accent ligt op de vegetatie, de bomen en planten die we onderweg tegenkomen.

(22 juni 2015)
Uitspraak rechtbank in uilenkwestie Altena-Hettsteeg
Op 16 juni heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die door gemeente en WMG was aangespannen tegen het besluit d.d. 5 juni 2014 van de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) om de gemeente een dwangsom op te leggen indien men de grensovergang zou openstellen voor autoverkeer. Dit vanwege overtreding van artikel 9 (doden/verwonden van beschermde diersoorten) van de Flora- en faunawet.

(16 juni 2015)
Teken de petitie tegen windturbines in het Reichswald
De Duits/Nederlandse actiegroep Gegenwind die zich verzet tegen de plaatsing van windturbines in het Reichswald heeft een petitie opgesteld waarin Nederlandse overheden worden opgeroepen zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het bos en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen. U kunt hier de petitie ondertekenen.

(8 juni 2015)
Nieuw nummer van Groesbeeks Milieujournaal
Het nieuwste nummer van het milieujournaal is dubbeldik en heeft als thema 'Bomen over bos'. De redactie vroeg Staatsbosbeheer om een toelichting op het kapbeleid in het Groesbeeks bos. Verder o.a. de achtergronden van het project Bosrijk en initiatiefnemer Lieke Vullings, de nieuwe kapel op de Biesselt en het onderzoek naar toegang voor edelherten in het Rijk van Nijmegen.

(4 juni 2015)
Kippenbedrijf Cranenburgsestraat stilgelegd
Het illegaal in bedrijf zijnde kippenbedrijf (40.000 vleeskuikens/plofkippen) van de familie Derks aan de Cranenburgsestraat 47a is voorlopig stilgelegd, nadat de gemeente eindelijk besloot een dwangsom op te leggen, indien men na 1 april 2015 nog kippen zou houden volgens het niet vergunde, milieubelastende 'systeem' waartoe het bedrijf al sinds mei 2014 was overgegaan.

(1 juni 2015)
Stem voor natuur
Onze meest waardevolle natuur, zoals De Bruuk en Sint-Jansberg, wordt beschermd door Europese regelgeving. Maar helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken. En de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt teniet te doen. Natuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Laat je mening horen, zodat de natuur die nog over is in Europa, beschermd blijft.

(20 mei 2015)
Conflict fietspad spoorkuil tussen gemeente en RVO
Voor de volledigheid is het goed om er nog eens op te wijzen dat het de gemeente zelf is die het conflict zoekt met de RVO. In de recente beantwoording van raadsvragen die daarover zijn gesteld, wekt het college van B & W de indruk dat de juridische kosten die de gemeente in deze kwestie maakt, te wijten zijn aan de opstelling van de WMG. Dit is onjuist, het is de RVO die de gemeente op het matje roept. En het is de gemeente die het betonfietspad snel heeft aangelegd, zonder te wachten op instemming van de RVO.

(11 mei 2015)
Bosrijk: pleidooi voor meer oud bos in Groesbeek
Iedereen die het bos een warm hart toedraagt, vragen we te stemmen op het voorstel 'Bosrijk' van o.a. Lieke Vullings, dat een van de drie finalisten is van de Pluk van de Pettefletprijs 2015, een initiatief van Vroege Vogels en de natuur- en milieufederaties. Bosrijk streeft naar natuurlijk bos, dat wil zeggen bos dat zich zonder ingrijpen van de mens mag ontwikkelen, met uiteindelijk echte oude bomen, open plekken en dood hout in alle stadia en bijzondere flora en fauna. Stemmen t/m 1 juni doet u hier.

(10 mei 2015)
LBG: maatschappelijk betrokken
Iedere eerste zaterdag van de maand zijn de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek actief in natuur en landschap. Dit keer op 2 mei was er heel ander werk, namelijk het onderhoud van het groen in speeltuin D’n Hommel aan de Kruksebaan, Breedeweg. Een klus die speciaal op verzoek van het speeltuinbestuur plaatsvond, aangezien men helaas geen vrijwilligers in de eigen wijk had kunnen vinden.

(21 april 2015)
Uitspraak in beroep tegen bestemmingsplan buitengebied
De Raad van State heeft op 15 april uitspraak gedaan in de beroepen die waren ingesteld tegen het bestemmingsplan buitengebied. Nadat de WMG ter zitting haar belangrijkste bezwaar had ingetrokken, zijn de overige zaken ongegrond verklaard.

(10 april 2015)
Natuurwandeling Klein Amerika op 3 mei 2015
Op zondag 3 mei a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een natuurwandeling over de zandwegen en paden van Klein Amerika en het aanliggende bosgebied nabij de Biesselt. Het thema van de wandeling is “70 jaar vrijheid”.

(2 april 2015)
Afwijzing handhavingsverzoek wegverbreding Cranenburgsestraat
De WMG heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing door de gemeente van het handhavingsverzoek bestemmingsplan buitengebied dat we hadden ingediend m.b.t. de verbreding van de Cranenburgsestraat vanaf de Boersteeg tot aan de grensovergang Altena-Hettsteeg.

(1 april 2015)
Handhavingsverzoek ingediend tegen illegale bedrijfsvoering
Milieuorganisaties waaronder de WMG hebben bij provincie en gemeente een handhavingsverzoek ingediend tegen een kippenbedrijf op de Cranenburgsestraat dat zich niet houdt aan de omgevings- en natuurbeschermingswetvergunning, met als gevolg stankoverlast en veel te veel ammoniakuitstoot.

(1 april 2015)
RVO moet nieuw besluit nemen over fietspad spoorkuil
De RVO zal een nieuw besluit moeten nemen over de vraag of de gemeente met de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil wel of niet een overtreding van de Flora- en faunawet heeft begaan, en zo ja, welke gevolgen dat dan heeft. Dat blijkt uit de recente uitspraak van de rechtbank.

(22 maart 2015)
Geslaagde nestkastenactie met NLdoet
Meer dan 30 kinderen kwamen op 21 maart naar de Tullekesbom om een nestkast te maken. Die mogen ze thuis in de tuin ophangen. De actie vond plaats in het kader van NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Het was een gezellige ochtend waarin met veel enthousiasme werd getimmerd, geboord en geschroefd.

(10 maart 2015)
Fietspad spoorkuil: RVO eist nu actie van gemeente
In een vervolgbrief eist de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) dat de gemeente voor 15 maart a.s. het betonfietspad door de spoorkuil of verwijdert of afsluit en de barrierewerking voor reptielen ongedaan maakt.

(5 maart 2015)
Plan voor oud bos in Ketelwald
Werkgroep Bosrijk, een initiatief van o.a. LBG-gids Lieke Vullings, heeft de Gelderse voorronde van de Pluk van de Petteflet Natuurprijs gewonnen. Bosrijk wil op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleve een natuurlijk bos laten ontstaan dat zoveel mogelijk ongemoeid door mag groeien.

(5 maart 2015)
NK Maasheggenvlechten op 8 maart a.s.
Op zondag 8 maart wordt bij Beugen het tiende Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten georganiseerd. Ook dit jaar doet het team van Landschapsbeheer Groesbeek weer mee.

(2 maart 2015)
Provincie wil Van Deurzen vergunning verlenen
De WMG heeft een zienswijze ingediend op het voornemen van de provincie Gelderland om kippenbedrijf Van Deurzen een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet te verlenen. In 2014 werd een vergunning nog geweigerd, maar omdat de kippenboer ammoniak heeft opgekocht van andere veehouders zou hij volgens de provincie toch in aanmerking komen voor een vergunning. De WMG denkt van niet.

(25 februari 2015)
RVO: gemeente moet fietspad afsluiten
De RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) blijft bij haar standpunt dat met de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil de Flora- en faunawet is overtreden. Men verzoekt de gemeente om het fietspad voor 15 maart a.s. buiten gebruik te stellen en met fysieke maatregelen de barrièrewerking ervan voor reptielen op te heffen.

(21 februari 2015)
Landelijke aanpak ammoniakdepositie onder de maat
De maatregelen die de overheid heeft voorgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn onvoldoende om de achteruitgang van Nederlands meest waardevolle natuurgebieden (o.a. De Bruuk) te stoppen, aldus de WMG in haar zienswijze op het ontwerp. De helft van de tot 2030 te realiseren vermindering van de schadelijke uitstoot wordt ook nog eens meteen weer uitgedeeld voor uitbreidingsplannen van o.a. de landbouw.

(21 februari 2015)
Gemeente: RVO handelt onzorgvuldig mbt fietspad spoorkuil
Met het inschakelen van een ecologisch bureau heeft de gemeente naar behoren aan haar zorgplicht inzake de Flora- en faunawet voldaan, aldus de gemeente in haar afwijzende reactie naar de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en Faunawet). Die oordeelde dat de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil een overtreding van de wet is, die op korte termijn dient te worden hersteld.

(21 februari 2015)
Nu drie lopende kwesties m.b.t. Altena-Hettsteeg
Met de gemeentelijke afwijzing van het door de WMG ingediende handhavingsverzoek bestemmingsplan buitengebied is een derde kwestie toegevoegd aan het dossier 'Openstelling Altena-Hettsteeg voor autoverkeer'. De andere twee items zijn het verkeersbesluit om de maximumsnelheid op een deel van de Cranenburgsestraat te verlagen tot 30 km/uur, en de inmiddels bekende uilenkwestie.

(28 januari 2015)
RVO: aanleg fietspad spoorkuil is een overtreding FFwet
De RVO (handhavingsautoriteit Flora- en Faunawet) heeft de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil beoordeeld als een overtreding van de Flora- en Faunawet. De gemeente dient deze overtreding te herstellen en krijgt 4 weken de tijd om daarvoor een plan in te dienen.

(24 januari 2015)
Brief College geeft onvoldoende uitleg over fietspad spoorkuil
In reactie op onze brief heeft het College van B & W haar zienswijze op de gang van zaken rond het aanleggen van het betonfietspad in de spoorkuil uiteengezet. Helaas blijven er nog vele vragen onbeantwoord.

(24 januari 2015)
Vooraankondiging: NLdoet op zaterdag 21 maart 2015
Ook dit jaar doen we in de Tullekesbom weer mee met NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Onze activiteit is speciaal bedoeld voor kinderen: iedereen mag een nestkastje komen timmeren. Na afloop mag je dat mee naar huis nemen en in de tuin ophangen.

(14 januari 2015)
Uilenkwestie Altena-Hettsteeg voor de rechter
De uitgestelde zitting bij de Rechtbank Arnhem staat gepland op 5 maart 2015. Dan wordt het beroep behandeld dat de gemeente Groesbeek heeft ingesteld tegen het handhavingsbesluit FLora- en Faunawet van de RVO die de voorgestelde beschermingsmaatregelen voor steen- en kerkuilen als onvoldoende heeft afgewezen. De gemeente besteedt haar geld liever aan advocaten dan aan natuurbescherming.

(14 januari 2015)
Bestemmingsplan buitengebied bij Raad van State
Het beroep van de WMG tegen het bestemmingsplan buitengebied wordt op 27 januari a.s. behandeld bij de Raad van de State. De WMG heeft o.a. bezwaar tegen de grote bouwblokken die aan een aantal bedrijven is toegekend.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2015) vindt u in het nieuwsarchief