plan Speeltuin Kerkstraat

(stand van zaken d.d. 11 januari 2019)

De afgelopen maanden heeft het plan voor de aanleg van een speeltuin in de Kerkstraat te Groesbeek veel commotie teweeg gebracht. Omwonenden en belanghebbenden maakten bezwaar, nadat medio 2018 een kant en klaar inrichtingsplan voor de speeltuin middels een gemeentelijk persbericht bekend was gemaakt. Een jaar eerder was het idee van enkele initiatiefnemers voor een speelplek besproken tijdens een infoavond waarin door aanwonenden zorgen werder geuit. Daarna is nooit meer met de buurt overlegd. Hoewel het collegebesluit formeel niet voor bezwaar en beroep open staat (want het bestemmingsplan laat speelvoorzieningen in het openbaar groen toe), zijn hun bezwaren toch besproken tijdens een zitting van de Commissie bezwaar en beroep. De commissie heeft daarna verslag en advies aan het college uitgebracht. De bezwaren hebben niet tot een ander standpunt van het College geleid. Wel heeft het gemeentebestuur besloten om een bemiddelaar aan te stellen die partijen bij elkaar gaat brengen om uit dit conflict te komen.

Ook de WMG is geschrokken van de omvang van het plan. Net als buurtbewoners gingen wij ervan uit dat het plan zich zou beperken tot enkele speelvoorzieningen voor de allerkleinste kinderen. Maar volgens het inrichtingsplan komen er zelfs sporttoestellen(!) voor de jeugd tot 15 jaar. Wij vinden dat deze plek daar niet geschikt voor is. In ons standpunt dat wij naar het College hebben gestuurd, pleiten wij ervoor om de wat ruigere grassen- en kruidenstrook tussen het beekje en de spoorlijn vrij te houden van speeltoestellen; dit is een natuurlijke strook die beheerd zou moeten blijven ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden. Ook mag het zicht op het monumentale kerkje niet te veel worden verstoord. Dat kan door te kiezen voor alleen lage speeltoestellen, van natuurlijke materialen, die zo ver mogelijk van de Houtlaan af worden geplaatst, en in een lijn langs de Kerkstraat.