Disclaimer


De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal (voorheen: Werkgroep Milieubeheer Groesbeek) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die op deze website te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De WMG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie.