Bestemmingsplan Heikant, De Horst

(stand van zaken d.d. 24 januari 2011)

Zienswijze ingediend op ontwerp bestemmingsplan De Heikant
Op de locatie van Hofei is een plan ontwikkeld voor de gefaseerde bouw van 91 woningen. Fase 1 die voorziet in woningbouw op het onbebouwde graslandperceel aan de Reestraat, is reeds in de verkoop. Op het ontwerp bestemmingsplan heeft de WMG een zienswijze ingediend. De WMG stemt in met het voornemen om de landschapsontsierende hallen van Hofei te slopen en op deze plek woningen te bouwen. Echter, dat gaat pas in fase 3 gebeuren. Het risico bestaat dat alleen het weiland bebouwd wordt (fase 1) en dat de rest blijft zoals die nu is. De gemeente stelt dat er voldoende garanties zijn gegeven dat de hallen hoe dan ook gesloopt gaan worden.

Andere aandachtspunten in onze zienswijze betreffen het groen in en om de wijk, de aanwezige flora en fauna, speelruimte, bodemverontreiniging en de aanwezigheid van een industrieel bedrijf in de omgeving (geluidsnormen). Verder pleiten wij voor de aanleg van een hondenuitlaatplaats om te voorkomen dat het Rensepaedje langs de Groesbeek, achter de toekomstige woonwijk, in een hondenuitlaatroute verandert.