Geen windturbines in het Reichswald!

(6 juni 2022)
Ook windturbines naast het Reichswald zijn ongewenst
Helaas zijn in 2017 kleine gebiedjes net buiten het bos, bij de enclaves Reichswalde en Nierswalde, wel als windenergie-voorkeurszones op de kaart van het Regionalplan van de Bezirksregierung Düsseldorf blijven staan. En ligt er nu een bouwvergunningaanvraag voor 2 windturbines van 250 meter hoog bij Reichswalde, en wordt zo'n aanvraag binnenkort verwacht voor 5 of 6 turbines bij Nierswalde. Dit terwijl bosranden juist grote natuurwaarden hebben, vooral voor vogels. In of bij het Reichswald broeden o.a. de wespendief, havik, oehoe en ook is er zelfs een broedgeval van de rode wouw. Dit zijn allemaal soorten die gevaar lopen van de wieken van windturbines. De WMG heeft daarom bij de Kreis Kleve bezwaar (bezwaar tegen WEA 1, bezwaar tegen WEA 2) bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag. De ecologische beoordeling is onder de maat. Zo wordt volgens ons veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook van vleermuizen, en daarvan zitten enkele soorten in de omgeving van de planlocatie o.a. de zeldzame grijze grootoorvleermuis, is inmiddels bekend dat ze sneuvelen in het wiekengeweld.
Bovendien is de kans groot dat, wanneer er eenmaal windturbines staan nabij het Reichswald, er ook turbines in het Reichswald zelf geplaatst gaan worden. 'Vorbelastung' heet dat op z'n Duits, oftewel: het gebied is dan toch al aangetast, dus krijgt minder bescherming.

(6 juli 2017)
Windturbines in Reichswald (voorlopig) van de baan
Update: Het gaat niet door. In het Regionalplan van de Bezirksregierung Düsseldorf is de strook langs de Kartenspielerweg niet meer aangewezen als een zone waarin windenergie-installaties gebouwd kunnen worden. Kleine gebiedjes buiten het bos, bij de enclaves Reichswalde en Nierswalde, staan nog wel op de kaart aangegeven. Niet alleen het districtsbestuur in Düsseldorf was niet enthousiast over het windturbineplan, ook de Kreis Kleve vond het maar niks en zij weigerde in stemmen met de aangevraagde bouwvergunning. De projectontwikkelaar tekende beroep aan tegen dit besluit, maar trok dat later in. Het plan is dus van de baan.

Nederlands-Duitse werkgroep actief
De WMG steunt de Nederlands-Duitse werkgroep die actief is tegen het voornemen om een windmolenpark in het Reichswald op te richten. De plannen kwamen eind 2012 aan het licht (zie het verslag van de informatieavond d.d. 2 november 2012). Helaas heeft de gemeenteraad van Kranenburg op 23 januari 2014 besloten tot verdere voortzetting van de procedures om de bouw te kunnen realiseren.

Het zou gaan om de bouw van 12 windturbines van totaal 200 m hoog in het zuidwestelijk deel van het Reichswald, tegen de Nederlandse grens aan. Gezien de ligging in het heuvelachtige landschap zou een dergelijk windmolenpark de omgeving op grote afstand ontsieren. Daarnaast zijn er zorgen over de ecologische gevolgen van windturbines op o.a. vogeltrekroutes over het Reichswald. De werkgroep waarin ook de WMG zitting heeft, volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal bezwaar aantekenen tegen de uitvoering van het plan.

Meer info vindt u op de Nederlands- en Duitstalige website van de actiegroep:
www.gegenwindReichswald.eu