Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


Meedoen met de Aardhommels
Het nieuwe seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG is weer begonnen. Elke twee weken trekken de Aardhommels (jeugd 8 t/m 12 jaar) er op zaterdagochtend op uit: in de natuur is altijd iets te ontdekken en te beleven. Bij de Aardhommels is plek voor nieuwe deelnemers. Heb je belangstelling om meer te leren over de natuur, meld je dan snel aan.

Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de Galgenhei
Op zaterdag 3 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag 2018 plaats. In Groesbeek gaan we werken op de Galgenhei (Nieuweweg). We hopen dat er zoveel mogelijk mensen komen om mee te helpen met de diverse onderhoudswerkzaamheden in dit fraaie natuurgebiedje.

Nieuw Milieujournaal nr. 173
In het nieuwste Milieujournaal o.a. een gesprek met Nettie Westhoff-de Joncheere, o.a. over haar leven met haar man de ecoloog en hoogleraar Victor Westhoff (1916-2001). Daarnaast een recensie van het boek Natuurbescherming als hartstocht, over de betekenis van het werk van Westhoff voor de natuurbescherming in Nederland. Verder zijn er artikelen over de nog aanwezige restanten van grenzen rondom de Sint-Jansberg, over mais in de serie Ons voedsel en over de (aanstaande) energietransitie in de gemeente Berg en Dal.

Nieuwe coordinator LBG-werkochtenden
Mede om gezondheidsredenen heeft Henk Klaassen terug moeten treden als coordinator van de werkochtenden van het vrijwillig landschapsbeheer; hij heeft deze functie acht jaar tot ieders genoegen vervuld. Zijn taak is sinds september 2018 overgenomen door Gijs Looijen, die daarbij geassisteerd zal worden door Ferdinand ter Schure en Nel van den Bergh. Henk blijft actief als deelnemer aan de werkochtenden en zal ook het onderhoud van het gereedschap blijven verzorgen.

Kippenfarm: wat gaat de ondernemer doen?
Nadat de raad bij (krappe) meerderheid zich in december 2017 niet wilde committeren aan het voorstel van het college om de leegstaande kippenfarm om te katten naar een melkfabriek, was er op 27 september jl. wel een (krappe) meerderheid die de voorkeur uitsprak voor de optie melkfabriek. Dit komt door de draai van de PvdA-fractie die eerst tegen stemde en nu voor is, zij het onder voorwaarden. De vraag is wat de ondernemer hiermee gaat doen. De WMG is tegen een melkfabriek op deze locatie.

Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni jl. hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.