Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Het actieve reptielenseizoen gaat beginnen, er zijn al dieren uit winterrust gezien. Helaas is het nog niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

Wat gaat er gebeuren met de stallen van Van Deurzen?
Nadat de gemeenteraad in december niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. In januari is daartoe een bouwaanvraag ingediend die inmiddels buiten behandeling is gesteld, vanwege het niet aanleveren van ontbrekende gegevens. Begin maart werd ook bekend dat het gemeentebestuur heeft overwogen de locatie op te kopen.


Verzoek aan EU om geen nieuwe derogatie te verlenen
Op initiatief van de Coƶperatie Mobilisation for the Environment is er op 28 maart door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen. Wij vinden het hoog tijd dat Nederland na 20 jaar eens serieus werk gaat maken van het terugdringen van het grote mestoverschot dat ons land kent en grote problemen voor o.a. natuur en water veroorzaakt.

NLdoet 2018: nestkasten gemaakt
Op 10 maart 2018 vond de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds plaats. Zo'n 25 kinderen kwamen naar de Tullekesbom om daar een nestkast in elkaar te zetten. Het materiaal voor de nestkasten was dit keer geleverd door Pluryn. Henk Klaassen zorgde voor de benodigde apparatuur en de instructies. Het werk verliep vlot: sommige kinderen kregen er zoveel zin in dat ze meerdere nestkasten hebben gemaakt. De kasten die niet mee naar huis zijn gegaan, krijgen een mooi plaatsje in het Avonturenbos.


Natuurtekenen met de Aardsterren
In september 2017 van het afgelopen jaar is er bij natuurclub De Aardsterren een start gemaakt met Natuurtekenen voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Afhankelijk van het weer/seizoen wordt er binnen of op locatie getekend. De kinderen die meedoen, vinden het leuk om te tekenen en zijn graag bezig in of met de natuur. De groep is niet zo groot waardoor ieder kind de aandacht krijgt om aan de slag te kunnen en te blijven. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.

Wilde bijen en wespen in De Bruuk
Van Stijn Schreven (oud-Aardhommel, inmiddels bioloog en PhD student) ontvingen we een recente publicatie van de resultaten van het inventarisatieonderzoek naar (wilde) bijen en wespen dat hij tussen 2008 en 2016 in De Bruuk heeft uitgevoerd. Hij vond een grote soortenrijkdom, in totaal maar liefst 123 soorten.