Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


LBG-infoavond over de zwarte specht
Op vrijdag 10 maart houdt Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond waarin (na o.a. de vos, bever, ijsvogel en vleermuizen) opnieuw een diersoort centraal staat: dit keer de zwarte specht. Spreker is Henny Brinkhof die jarenlang het gedrag van deze vogels in het Groesbeeks bos heeft bestudeerd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zal hij een jaar uit het leven van de zwarte specht belichten. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan de paarvorming en het broedgedrag van deze bijzondere vogel.

Fietspad spoorkuil: maatregelenplan in werking
De WMG en RAVON zijn half juni 2016 met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO. Inmiddels zijn schermen en tunnels aangelegd. In het maatregelenplan zijn nog meer zaken overeengekomen.


Tegen beton op de onverharde Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer het plan opgevat om 3 meter breed beton neer te gooien op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en Nijmegen. De gemeente wil het huidige fietspad 'onderhouden' (lees: vervangen door breed beton) en Staatsbosbeheer wil de houtafvoer vanuit het Groesbeeks bos vereenvoudigen (= nog breder beton). De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden. Hoewel de benodigde omgevingsvergunning al is aangevraagd, heeft Staatsbosbeheer ons eind december laten weten dat het plan nog in de verkennende fase zit en dat er qua uitvoering nog niets vast staat.

Groesbeeks Milieujournaal 166
Op de valreep van 2016 verscheen het laatste nummer van het jaar. Het hoofdartikel gaat over het natuurherstel dat we mogen verwachten in het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat. In de serie over ons voedsel belicht Niek Willems de kalkoen en Gijs Looijen heeft weer een mooi natuurboek te bespreken. Peter Pouwels verdiepte zich in de wilde appel. Verder een overzichtsartikel over het fietspad door de spoorkuil waarvoor een maatregelenplan met de gemeente is overeengekomen.