Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Vrijdagavond 24 juni gierzwaluwen zoeken in Beek
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op vrijdagavond 24 juni a.s. wanneer we op zoek gaan naar de gierzwaluwen in het centrum van Beek.

Groesbeeks Milieujournaal
Eind mei komt Groesbeeks Milieujournaal 163-164 uit. Een dubbelnummer met daarin aandacht voor de (gevolgen van de) windturbines in het Reichswald, o.a. op de rijke vogelstand in het gebied. Uit een vorig jaar uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er bijzonder veel soorten en grote aantallen voorkomen. Verder o.a. artikelen over natuurherstel op de Biessael en over houtwallen en heggen als veekering.

Update fietspad spoorkuil: wat is er aan de hand?
In verband met berichtgeving in de pers en diverse mededelingen die de afgelopen tijd door de gemeente zijn gedaan, wil de WMG graag een toelichting geven op de kwestie fietspad spoorkuil. Zoals bekend is vorig jaar een bemiddelingstraject gestart in het geschil tussen gemeente en RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet).

Geslaagde actie met NLdoet 2016
Meer dan 30 kinderen kwamen op 12 maart 2016 naar de Tullekesbom om een insectenhotel te maken. Die mogen ze thuis in de tuin ophangen. De actie vond plaats in het kader van NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Het was een gezellige ochtend waarin met veel enthousiasme werd getimmerd en geboord.