Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


LBG-wandeling op de Sint-Jansberg
Op zondagmiddag 27 augustus a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling op de Sint-Jansberg. Centraal thema is het water: de waterlopen, bronnen en vijvers die o.a. de Bovenste Plasmolen voeden. De deelnemers kunnen in hun eigen tempo de uitgezette route volgen, waarbij op zes plaatsen LBG-gidsen staan om uitleg te geven over de bijzonderheden die men onderweg tegenkomt. Meer info


Gezocht: nieuwe Aardhommels
Met een stoer kamp in de natuur hebben de Aardhommels vorige week hun jaar afgesloten. De Aardhommels is de Groesbeekse natuurclub voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Iedere twee weken trekt de groep er op zaterdagmorgen op uit, soms lopend vanaf de TullekesbĂ´m, maar meestal op de fiets naar een plek in de omgeving zoals het Reichswald, Mookerhei en Groesbeeks bos. Buiten is altijd wel iets te beleven. Na de zomervakantie starten de Aardhommels weer op. Er is weer plaats voor nieuwe aanmeldingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan per email naar bestuur@wmg-groesbeek.nl of neem voor meer informatie contact op met Henny Brinkhof (tel. 024 3974221).


Zones voor windenergie in Reichswald geschrapt
De Regionalrat Dusseldorf heeft op 6 juli jl. in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Daarmee lijken de geplande twaalf mega-windmolens aan de Kartenspielerweg van de baan. Dat is een grote opsteker voor de Duits-Nederlandse actiegroep Gegenwind im Reichswald (of: Tegenwind) die zich zeer actief heeft verzet tegen de komst van windturbines in het bos. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of de initiatiefnemer ABO-Wind hiervoor belangstelling heeft. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer Koolen het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex van (voorheen) Van Deurzen. De presentaties kunt u op onze website nog eens nalezen, inclusief de info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld. Lees hier ook het artikel uit het Groesbeeks Milieujournaal.

Rekenkamercommissie onderzoekt aanleg fietspad spoorkuil
De WMG juicht het toe dat de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Berg en Dal in vervolg op een vooronderzoek besloten heeft onderzoek te doen naar de besluitvorming rond de tracékeuze en aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het eindrapport wordt half oktober verwacht. Al eerder heeft de WMG geprobeerd duidelijkheid te krijgen. Een WOB-verzoek begin 2015 leverde echter niets op, want volgens de betrokken ambtenaar stond er niets op papier over de interne besluitvorming.