Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Natuurwandeling rond de Cenakelkerk
Op zondag 1 juli a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in Heilig Landstichting, een van de twaalf kerkdorpen van de gemeente Berg en Dal. Onder leiding van een deskundige gids wandelt u rond de Cenakelkerk en door het monumentale begraaf- en gedenkpark waar veel bijzondere bomen te zien zijn.

Wat gaat er gebeuren met de stallen van Van Deurzen?
Op dinsdag 29 mei jl. hield de gemeenteraad een openbare informatieavond over de toekomst van de kippenfarm. Nadat de gemeenteraad in december niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. In januari is daartoe een bouwaanvraag ingediend die inmiddels buiten behandeling is gesteld, vanwege het niet aanleveren van ontbrekende gegevens. Begin maart werd ook bekend dat het gemeentebestuur heeft overwogen de locatie op te kopen.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de WMG stelt voor om het werkgebied uit te breiden van voorheen gemeente Groesbeek naar de gemeente Berg en Dal. Daarvoor moeten de statuten worden gewijzigd. Op woensdag 30 mei a.s. vindt een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats om de gewijzigde statuten vast te stellen. Op woensdag 20 juni a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

Natuurtekenen met de Aardsterren
In september 2017 is er bij natuurclub De Aardsterren een start gemaakt met Natuurtekenen voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Afhankelijk van het weer/seizoen wordt er binnen of op locatie getekend. De kinderen die meedoen, vinden het leuk om te tekenen en zijn graag bezig in of met de natuur. De groep is niet zo groot waardoor ieder kind de aandacht krijgt om aan de slag te kunnen en te blijven. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.

Wilde bijen en wespen in De Bruuk
Van Stijn Schreven (oud-Aardhommel, inmiddels bioloog en PhD student) ontvingen we een recente publicatie van de resultaten van het inventarisatieonderzoek naar (wilde) bijen en wespen dat hij tussen 2008 en 2016 in De Bruuk heeft uitgevoerd. Hij vond een grote soortenrijkdom, in totaal maar liefst 123 soorten.