Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


Stallen van Van Deurzen blijven hoofdpijndossier
Het blijft vooralsnog onduidelijk welke kant het opgaat met de leegstaande kippenfarm. Omdat er op 5 juli geen raadsbesluit lag, is de ondernemer nu vrij om zijn eigen koers met het stallencomplex te bepalen. In september buigt de gemeenteraad zich opnieuw over dit onderwerp.

WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni jl. hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.

Milieujournaal 171/172 nu online te lezen
Het nieuwste nummer van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen' is nu te lezen op onze website. Over o.a. de grote grazers in de Oostvaardersplassen, een nieuwe aflevering over ons voedsel en een achtergrondartikel over Roundup, 's werelds meest gebruikte bestrijdingsmiddel.

Na de zomervakantie: meedoen met de Aardhommels
Het seizoen 2017/2018 van de jeugdnatuurclubs zit er weer bijna op. Na de zomervakantie starten ze weer op en bij de Aardhommels is weer plek voor nieuwe deelnemers. Bij de Aardmannetjes (jeugd 6 t/m 8 jaar) is er helaas nog een wachtlijst. De Aardhommels bestaan uit kinderen van 8 t/m 12 jaar. Elke twee weken trekken ze er op zaterdagochtend op uit: in de natuur is altijd iets te beleven.

Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.