Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Tegen beton op de onverharde Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer het plan opgevat om 3 meter breed beton neer te gooien op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en Nijmegen. De gemeente wil het huidige fietspad 'onderhouden' (lees: vervangen door breed beton) en Staatsbosbeheer wil de houtafvoer vanuit het Groesbeeks bos vereenvoudigen (= nog breder beton). De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden. Hoewel de benodigde omgevingsvergunning al is aangevraagd, heeft Staatsbosbeheer ons eind december laten weten dat het plan nog in de verkennende fase zit en dat er qua uitvoering nog niets vast staat.

LBG-wandeling rond Jachtslot Mookerheide
Op zondagmiddag 19 februari vindt de eerste natuurexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek van 2017 plaats. We gaan wandelen in de omgeving van het Jachtslot Mookerheide, door het parkachtige landschap waar de oude kas is hersteld, in het Twee Schansen gebied en ook gaan we kijken waar Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats wil aanleggen.


Programma 2017 van Landschapsbeheer Groesbeek
Landschapsbeheer Groesbeek heeft het programma voor 2017 vastgesteld. Ieder kwartaal kunt u met de gidsen een mooie landschapswandeling maken. Op vrijdag 10 maart is er een informatieavond, waarin Henny Brinkhof alles vertelt over paarvorming bij de zwarte specht. Verder kunt u elke eerste zaterdag van de maand gezellig meewerken in het vrijwillig landschapsbeheer dat op diverse plekken in Groesbeek (en soms daarbuiten) wordt uitgevoerd.

Groesbeeks Milieujournaal 166
Op de valreep van 2016 verscheen het laatste nummer van het jaar. Het hoofdartikel gaat over het natuurherstel dat we mogen verwachten in het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat. In de serie over ons voedsel belicht Niek Willems de kalkoen en Gijs Looijen heeft weer een mooi natuurboek te bespreken. Peter Pouwels verdiepte zich in de wilde appel. Verder een overzichtsartikel over het fietspad door de spoorkuil waarvoor een maatregelenplan met de gemeente is overeengekomen.

Natuurwerkdag 2016 geslaagd
Ook dit jaar deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op 5 november. Er werd gewerkt op de Galgenhei waar mee dan 75 volwassenen en kinderen de hei opschoonden van met name opslag van bremstruweel. De jeugdnatuurgroepen van de WMG waren van de partij en ook enkele scoutinggroepen uit Nijmegen. Zoals inmiddels traditie is, werd het een gezellige ochtend, met een mooi werkresultaat.

Fietspad spoorkuil: maatregelenplan in werking
De WMG en RAVON zijn half juni 2016 met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO. Inmiddels zijn schermen en tunnels aangelegd. In het maatregelenplan zijn nog meer zaken overeengekomen.