Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


Fietspad spoorkuil: WMG informeert gemeenteraad
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken, terwijl daar volgens het overeengekomen maatregelplan wel alle reden toe is, gezien de monitoringsresultaten 2017. De WMG heeft op 17 april 2019 een brief naar de gemeenteraad gestuurd, mede naar aanleiding van de evaluatienota die het college over de aanleg van het fietspad heeft opgesteld.

Actie Plant een boom
Iedereen weet dat bomen de wereld leefbaarder maken. Bomen zetten CO₂om in zuurstof en maken de wereld groener. Bomen zorgen voor koelte en schaduw in de zomer en houden water vast. Bomen huisvesten allerlei vogels. Bomen en planten doen ook wonderen voor je humeur. Wij houden hier in Berg en Dal van onze bomen. Niet alleen in het bos maar ook in het dorp. Niet alleen op straat maar ook in de tuin. Daarom hebben wij een leuke actie bedacht voor inwoners van de gemeente Berg en Dal. Plant een nieuwe boom en krijg een boekenbon. Het moet wel een inheemse boom zijn, maar het mag ook een fruitboom zijn. Stuur voor 1 mei 2019 een email naar bomenactie@wmg-groesbeek.nl met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en een duidelijke foto van het planten van de boom. De eerste 30 inzendingen krijgen van ons een boekenbon!


Herstel van de Koepel
Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In 2019 worden opnieuw herstelmaatregelen genomen, in samenwerking met de WMG.

Ingrijpende toekomstplannen Orientalis
Mogelijk een nieuw hoofdpijndossier: de toekomstplannen van Museumpark Orientalis. Het al jaren kwakkelende voormalige Bijbels Openluchtmuseum heeft een ingrijpend plan naar buiten gebracht om het museum in de benen te houden. Met o.a. de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, de aanleg van een weg door het gebied, evt. woningbouw op het parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje.

Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Schiphorst, de adviseur van Koolen, heeft op 20 februari een persbericht uitgebracht over het besluit dat het bedrijf heeft genomen om de voorkeur te geven aan een melkfabriek boven een kippenfarm, op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp, en dit plan verder uit te gaan werken. Dit kan voor niemand als een verrassing komen, aangezien Koolen geen kippenboer is en eerder de ambitie heeft uitgesproken om het grootste melkveebedrijf ter wereld te beginnen. Of de lokale melkveehouderij en de ontwikkeling van duurzame streekzuivel bij hem in goede handen zijn, valt te betwijfelen.

Plan Speeltuin Kerkstraat
Het inrichtingsplan voor een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek is ongewenst, vanwege de aantasting van zichtlijnen op het monumentale kerkje en aantasting van de grassen-en kruidenstrook aan de spoorlijnzijde. Omwonenden vrezen overlast. Ook de WMG heeft bezwaar gemaakt tegen het huidige inrichtingsplan. Het gemeentebestuur heeft nu bemiddeling gestart.

Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn (bescherming natuurgebieden). De Raad van State had hierom verzocht en een aantal vragen voorgelegd aan het Hof. In haar uitspraak zet het Hof een dikke streep door een belangrijk uitgangspunt van de PAS: nu stikstofruimte uitdelen in de verwachting dat er in de toekomst stikstof wordt ingeleverd, terwijl er thans al sprake is van forse overbelasting van de natuurgebieden.