Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag
Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag plaats. Ook LBG doet natuurlijk mee en we hopen er ook dit keer weer een druk bezochte, gezellige activiteit van te maken. Als werkplek is de spoorkuil aan de beurt. We gaan daar het noodzakelijke onderhoud doen en o.a. opslag van berk en vogelkers verwijderen op en langs de oude spoorlijn. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

Reptielenseizoen 2017 in de spoorkuil: balans opmaken
Er zijn dit jaar al meer dan 40 zandhagedissen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. Het actieve seizoen zit er voor de reptielen op, ze gaan in winterrust. Tijd dus om de balans op te maken, zoals afgesproken in het Maatregelenplan fietspad spoorkuil. Daarin is ook afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

Terugkijken: Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Op de website van het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van KRO-NCRV kunt u de uitzending van 15 oktober terugkijken. Teun van de Keuken fietste met Henny Brinkhof door de spoorkuil en zij bespraken hoe het fietspad daar illegaal is aangelegd door de gemeente.

Aan de slag in de Bissael
Op zaterdag 21 oktober gaat Landschapsbeheer Groesbeek samen met de buurt aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Aan de Gelderse kant in het bos ligt de leemkuil en aan de andere kant van de Biesseltsebaan, op Limburgse grond, bevindt zich de poel met het omringende graslandje. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden wordt er jaarlijks gemaaid. Op 21 oktober gaan vrijwilligers het maaisel opruimen. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

Herfstwandeling in Berg en Dal
Op zondagmiddag 5 november organiseert LBG een herfstwandeling in de Watermeerwijk bij Berg en Dal. We gaan genieten van de herfstkleuren in het bos dat in de negentiende eeuw een gebied was met mooie hoeven en buitenplaatsen die deels verdwenen zijn, maar wel hun sporen hebben nagelaten.

LBG-infoavond op 3 november: Voedselbossen
Op vrijdagavond 3 november organiseert LBG een infoavond over het Voedselbos Ketelbroek dat initiatiefnemer Wouter van Eck vanaf 2009 heeft aangelegd aan de Plakseweg in Groesbeek. Aan bod komen o.a. de uitgangspunten van een voedselbos en de natuurwaarden ervan. Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd waarin de biodiversiteit van een aantal diergroepen is vergeleken met die in De Bruuk.