Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


LBG-wandeling in Millingen op 18 december
Afgelopen jaar heeft Landschapsbeheer Groesbeek maandelijks een wandeling georganiseerd in een van de (kerk)dorpen van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Alleen Millingen a/d Rijn is nog niet bezocht. Dat gaat gebeuren tijdens de laatste wandeling op zondagmiddag 18 december. De excursie gaat door het dorp, maar uiteraard ook over de dijk en langs de rivier. Onder leiding van lokale gidsen maken we tevens kennis met de hier aanwezige flora en fauna.

Natuurwerkdag 2016 geslaagd
Ook dit jaar deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op 5 november. Er werd gewerkt op de Galgenhei waar mee dan 75 volwassenen en kinderen de hei opschoonden van met name opslag van bremstruweel. De jeugdnatuurgroepen van de WMG waren van de partij en ook enkele scoutinggroepen uit Nijmegen. Zoals inmiddels traditie is, werd het een gezellige ochtend, met een mooi werkresultaat.

Fietspad spoorkuil: compromis bereikt
WMG en RAVON zijn half juni 2016 met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO.

Zorgen over verkeersveiligheid nieuwe rotonde Zevenheuvelenweg
De WMG blijft bezorgd over de verkeersveiligheid voor met name overstekende fietsers op de nieuwe rotonde op de splitsing Zevenheuvelenweg/Nieuwe weg. In de zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning is dit naar voren gebracht, maar helaas heeft de beantwoording daarvan door het gemeentebestuur de zorgen niet weggenomen. Ook had de WMG vragen over de vervanging van de bomen.