Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in en rond Groesbeek.

Het laatste nieuws:


Natuurwerkdag 2016 op de Galgenhei
Ook dit jaar doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Deze gezellige activiteit voor jong en oud is inmiddels traditie geworden. Op zaterdag 5 november gaan we aan de slag op de Galgenhei om opslag van vogelkers, berk en brem te verwijderen. Wie wil komen meehelpen, of een keer wil kennismaken met het werk van Landschapsbeheer Groesbeek, is van harte welkom.

LBG-wandelingen op 30 oktober en 6 november
Binnenkort kunt u twee keer op zondagmiddag met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek op pad. Op 30 oktober gaan we vanaf Herberg 't Zwaantje op zoek naar paddenstoelen in het bos. En op 6 november staat de cultuurhistorie van de Stekkenberg en het aangrenzende bos centraal, met o.a. bezembinders en bosbessenpluk.

LBG-infoavond: In de ban van de vleermuis
Op vrijdagavond 18 november organiseert LBG een infoavond voor belangstellenden. Onderwerp is de vleermuis. Vleermuizenexpert Peter Twisk is al tientallen jaren ‘in de ban van de vleermuis’. Hij is mede-auteur van diverse zoogdierengidsen en ook een uitstekend natuurillustrator. Tijdens de lezing komen ook vragen aan de orde als: wat moet je doen als je een vleermuis vindt en hoe kun je vleermuizen beschermen en hun leefgebied verbeteren.

Fietspad spoorkuil: compromis bereikt
WMG en RAVON zijn half juni met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO.

De Aardhommels, Aardmannetjes en Aardsterren gaan weer beginnen!
Nu de zomervakantie voorbij, start er weer een nieuw seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG. Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan met ons contact op. De Aardmannetjes en Aardsterren zijn kleine groepen van jongere kinderen, er kan een wachtlijst zijn. Bij de Aardhommels, een grotere groep voor de jeugd van 9-12 jaar, is meestal wel plek voor nieuwe aanmeldingen.

Zorgen over verkeersveiligheid nieuwe rotonde Zevenheuvelenweg
De WMG heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van de geplande rotonde op de splitsing Zevenheuvelenweg/Nieuwe weg. Deze is inmiddels beantwoord door het gemeentebestuur. Belangrijkste punten zijn de vervanging van de bomen en de veiligheid voor overstekende fietsers.