Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn (bescherming natuurgebieden). De Raad van State had hierom verzocht en een aantal vragen voorgelegd aan het Hof. In haar uitspraak zet het Hof een dikke streep door een belangrijk uitgangspunt van de PAS: nu stikstofruimte uitdelen in de verwachting dat er in de toekomst stikstof wordt ingeleverd, terwijl er thans al sprake is van forse overbelasting van de natuurgebieden.

Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de Galgenhei
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag 2018 plaats. Landschapsbeheer Groesbeek organiseerde een werkochtend op de Galgenhei (Nieuweweg). Er kwamen maar liefst 70 personen (volwassenen en jeugd) meehelpen met onderhoudswerkzaamheden in dit fraaie natuurgebiedje.

Nieuw Milieujournaal nr. 173
Het nieuwste Milieujournaal is nu ook online te lezen op deze website. Daarin een gesprek met Nettie Westhoff-de Joncheere, o.a. over haar leven met haar man de ecoloog en hoogleraar Victor Westhoff (1916-2001). Ook een recensie van het boek Natuurbescherming als hartstocht, over de betekenis van het werk van Westhoff voor de natuurbescherming in Nederland. Verder zijn er artikelen over de nog aanwezige restanten van grenzen rondom de Sint-Jansberg, over mais in de serie Ons voedsel en over de aanstaande energietransitie in de gemeente Berg en Dal.

Kippenfarm: wat gaat de ondernemer doen?
Nadat de raad bij (krappe) meerderheid zich in december 2017 niet wilde committeren aan het voorstel van het college om de leegstaande kippenfarm om te katten naar een melkfabriek, was er op 27 september jl. wel een (krappe) meerderheid die de voorkeur uitsprak voor de optie melkfabriek. Dit komt door de draai van de PvdA-fractie die eerst tegen stemde en nu voor is, zij het onder voorwaarden. De vraag is wat de ondernemer hiermee gaat doen. De WMG is tegen een melkfabriek op deze locatie.

Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni 2018 hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.