Lid worden?

De WMG is een vereniging waarvan u lid kunt worden. U ondersteunt daarmee het werk dat wij doen ten behoeve van milieu, natuur en landschap. De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Als lid ontvangt u gratis het Groesbeeks Milieujournaal. Dit wordt door vrijwilligers bezorgd. Leden die verder weg wonen en het blad per post krijgen toegezonden, vragen we om vergoeding van de gemaakte verzendkosten. Desgewenst kunt u in plaats daarvan het blad als pdf-bestand gemaild krijgen. Dat bespaart kosten en papier.

Leden die zich actief willen inzetten voor onze doelstellingen zijn uiteraard zeer welkom. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met een van onze bestuursleden.

U kunt zich bij ons aanmelden via email:
secretaris@wmg-groesbeek.nl

Het postadres is:
Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal
Postbus 26
6560 AA Groesbeek

Privacyverklaring
De WMG heeft in juni 2018 een privacyverklaring afgegeven, in het kader van de AVG. U leest daarin hoe wij uw gegevens gebruiken.

Fiscaal aftrekbare giften
De WMG is door de Belastingdienst erkend als zgn. algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift aan de WMG is daarom fiscaal aftrekbaar, wanneer deze aan de gebruikelijke voorwaarden van de fiscus voldoet.