Organisatie

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal komt voort uit de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek. Met een besluit van de algemene ledenvergadering van 20 juni 2018 zijn de statuten gewijzigd. Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de gemeente Berg en Dal. Ook is onze naam (voluit) veranderd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. Vanwege de naamsbekendheid van de afkorting blijven we onszelf (de) WMG noemen, of zoals velen zeggen 'de milieuwerkgroep'.

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek is in 1973 opgericht en is al bijna een halve eeuw actief voor natuur en milieu in Groesbeek. Wij zijn een onafhankelijke vereniging met ruim 270 leden. Een deel daarvan is actief in één of meer activiteiten van de vereniging, zoals Landschapsbeheer Groesbeek, een van de jeugdnatuurclubs of het Groesbeeks Milieujournaal.

In 2023 hebben we een overzicht gepubliceerd van 50 jaar WMG-activiteiten.


Doelstelling
Het statutaire doel van de WMG is: "het (doen) bewaren en scheppen van een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

Beleidsplan
We streven ons doel na door o.a.:
- overleg te voeren met relevante organisaties
- zienswijzen en evt. bezwaren in te dienen tegen overheidsplannen
- concrete projecten voor te stellen en uit te voeren
- het organiseren van educatieve activiteiten
- het uitvoeren van vrijwillig landschapsbeheer
- het geven van voorlichting
- publicatie van het Groesbeeks Milieujournaal.

Jaarverslag
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Bestuur
Jo de Valk, voorzitter
Victorien Mertens, secretaris
Henny Brinkhof, penningmeester
Jeanne Mertens
Dick Visser

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 40144320
RSIN 814102311

Financiën
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Bestuursleden en alle andere vrijwilligers die actief zijn voor de WMG ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De WMG ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Berg en Dal voor de activiteiten op het gebied van jeugdeducatie en voor Landschapsbeheer Groesbeek (vrijwillig landschapsbeheer, educatieve wandelingen en informatieavonden). Andere inkomsten bestaan uit projectsubsidies, contributies en giften. De WMG heeft de ANBI-status. Giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Jaarrekening 2021
Balans 2021

Postadres
Postbus 26
6560 AA Groesbeek

Huisvesting
De WMG is sinds eind mei 2005 gehuisvest in de Tullekesbôm aan het Nijerf. Tullekesbôm is Groesbeeks dialect voor Eik. Naast het gebouw staat een imposante eik van meer dan 120 jaar oud. De Tullekesbôm is de vaste uitvalsbasis van de jeugdnatuurclubs. Daarnaast maakt Kindervakantiewerk Groesbeek jaarlijks gebruik van de faciliteiten. Ook scholen en andere belangstellenden kunnen hier op verzoek terecht voor tal van leuke en leerzame activiteiten op het gebied van natuur, milieu en landschap.