Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.


[Uitgerekend in een oud, kleinschalig landschap aan de Lagewald wil de gemeente een zonnepark laten aanleggen.]

Het laatste nieuws

Landelijke Natuurwerkdag op 4 november in de spoorkuil
Op zaterdag 4 november 2023 tijdens de Landelijke Natuurwerkdag gaat Landschapsbeheer Groesbeek aan de slag in de spoorkuil. Ter hoogte van de reptielenschermen gaan we bomen en struiken terugzetten/afzagen op de noordhelling (de kant waar de zon op schijnt, ideaal leefgebied voor reptielen). Door teveel schaduw is het gebied ongeschikt aan het worden voor reptielen. Alle hulp is welkom!

Energietransitie: plan zonnepark Lagewald
Het inrichtingsplan voor zonnepark Lagewald dat het college in procedure heeft gebracht bevat veel te weinig ruimte voor natuur en landschap. Na protest van de buurt is een veld geschrapt en wil men de resterende velden volleggen met zonnepanelen. Het mooie voornemen om met de komst van het zonnepark tegelijkertijd het leefgebied van (akker)vogels zoals de patrijs te verbeteren, is daardoor als een kaartenhuis in elkaar gestort. De WMG vraagt om aanpassing van het plan.

Fietspad spoorkuil: verlenging reptielenschermen
Uit de nieuwste rapportage van Bureau Waardenburg blijkt dat het niet zo goed gaat met de populatie zandhagedissen in de spoorkuil. Het grote aantal verkeersslachtoffers is waarschijnlijk een van de oorzaken. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten tot een aantal maatregelen zoals verlenging van de reptielenschermen. De WMG heeft hier instemmend op gereageerd.

Bezwaar tegen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Helaas was 2022 ook weer langdurig droog. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.