LBG-wandeling Dekkerswald

Van de wandeling van 27 oktober 2013 is een boekje gemaakt waarin de geschiedenis van 100 jaar Dekkerswald uitgebreid aan bod komt. U kunt het boekje hier bekijken (pdf, webversie of printen (pdf printversie: dubbelzijdig printen op A4 en dubbelvouwen tot boekje op A5 formaat).

Landschapsbeheer Groesbeek

LBG-wandeling: Langs de beken op De Horst
Op zondagmiddag 18 september 2022 organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurwandeling met gidsen. Dit keer gaan we een flinke wandeling maken langs de beken rond De Horst. De laatste jaren zijn er volop werkzaamheden aan de beken om enerzijds een grotere waterafvoer mogelijk te maken, maar ook om bij droogte het water langer vast te houden. Of de natuur hier ook bij gebaat is zullen we deze middag gaan ontdekken. Meer info

Landschapsbeheer weer volop aan de slag
Sinds begin 2022 is het vrijwillig landschapsbeheer weer opgestart. En dat is maar goed ook, want de winterperiode is bij uitstek de tijd voor snoeiwerk. We hebben hiervoor zelfs extra zaterdagochtenden ingepland, want na 15 maart (start broedseizoen) zagen en snoeien we niet meer. Er is inmiddels ook een maandagochtendgroep actief die van 9 tot 12 u kleinere klussen oppakt. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG. Neem daarvoor contact op met coordinator Gijs Looijen (zie onderaan deze pagina).


Zaterdag 6 november 2021, Galgenhei: Natuurwerkdag
Op zaterdagochtend 6 november deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de landelijk Natuurwerkdag. Dit jaar werd er gewerkt op de Galgenhei, het prachtige natuurgebiedje langs de Nieuweweg. Ruim 40 vrijwilligers, groot en klein, gingen aan de slag: bramen tussen de heide uittrekken, zwerfafval prikken, nestkasten schoonmaken. Ook werden er open plekjes tussen de hei gegraven voor zandbijen en andere insecten. Alle vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Over LBG: Handen uit de mouwen
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal waarin vooral practisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9 en 12 uur steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Verder organiseert LBG landschapswandelingen door steeds weer een ander deel van de gemeente. Ook worden er in de winterperiode informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.


Wilt u meedoen?
Natuurliefhebbers die graag aan de slag gaan voor het Groesbeekse landschap zijn van harte welkom in de werkgroep Landschapsbeheer Groesbeek (LBG).

Contactpersonen zijn:
Peter Pouwels, p.pouwels@t-mobilethuis.nl
Paul Leenders, tel 024 3972405 (informatieavonden).
Ook kunt u bij hen terecht voor het aanvragen van een wandeling op verzoek. Voor de organisatie daarvan wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Gijs Looijen (vrijwillig landschapsbeheer), gijslooijen@gmail.com