LBG-wandeling Dekkerswald

Van de wandeling van 27 oktober 2013 is een boekje gemaakt waarin de geschiedenis van 100 jaar Dekkerswald uitgebreid aan bod komt. U kunt het boekje hier bekijken (pdf, webversie of printen (pdf printversie: dubbelzijdig printen op A4 en dubbelvouwen tot boekje op A5 formaat).

Landschapsbeheer Groesbeek

Met LBG naar de Biesselt
Op zondagmiddag 28 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurexcursie. Dit keer staat de Biesselt centraal. Deze buurtschap tussen Groesbeek en Mook heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Door de LBG-gidsen zal onderweg uitgebreid over natuur en historie verteld worden. Meer info


Zaterdag 6 november 2021, Galgenhei: Natuurwerkdag
Op zaterdagochtend 6 november deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de landelijk Natuurwerkdag. Dit jaar werd er gewerkt op de Galgenhei, het prachtige natuurgebiedje langs de Nieuweweg. Ruim 40 vrijwilligers, groot en klein, gingen aan de slag: bramen tussen de heide uittrekken, zwerfafval prikken, nestkasten schoonmaken. Ook werden er open plekjes tussen de hei gegraven voor zandbijen en andere insecten. Alle vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Landschapsbeheer weer opgestart
Nu de coronaversoepelingen zijn ingezet, kunnen de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek weer aan het werk. Vanaf medio 2021 is o.a. gewerkt in de Uleput en in het Schildbroek. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG. Neem daarvoor contact op met coordinator Gijs Looijen (zie hieronder).

Over LBG: Handen uit de mouwen
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal waarin vooral practisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Verder organiseert LBG landschapswandelingen door steeds weer een ander deel van de gemeente. Ook worden er in de winterperiode informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.


Wilt u meedoen?
Natuurliefhebbers die graag aan de slag gaan voor het Groesbeekse landschap zijn van harte welkom in de werkgroep Landschapsbeheer Groesbeek (LBG).

Contactpersonen zijn:
Peter Pouwels, tel 024 3974266, p.pouwels@t-mobilethuis.nl
Paul Leenders, tel 024 3972405 (informatieavonden).
Ook kunt u bij hen terecht voor het aanvragen van een wandeling op verzoek. Voor de organisatie daarvan wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Gijs Looijen (vrijwillig landschapsbeheer), gijslooijen@gmail.com