LBG-wandeling Dekkerswald

Van de wandeling van 27 oktober 2013 is een boekje gemaakt waarin de geschiedenis van 100 jaar Dekkerswald uitgebreid aan bod komt. U kunt het boekje hier bekijken (pdf, webversie of printen (pdf printversie: dubbelzijdig printen op A4 en dubbelvouwen tot boekje op A5 formaat).

Landschapsbeheer Groesbeek

Nieuws: LBG-wandeling op 5 september 2021
Op zondag 5 september a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) haar eerste natuurwandeling van dit jaar. Dit keer staat het voormalige landgoed Nederrijk centraal. Ooit eigendom van de familie Jurgens, bestaande uit bossen, landbouwgrond en tien pachtboerderijen. In het bos zijn nog tal van landgoedelementen te vinden. N.B. Vooraf aanmelden is verplicht. Meer info

Landschapsbeheer weer opgestart
Nu de coronaversoepelingen zijn ingezet, kunnen de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek weer aan het werk. Op zaterdag 5 juni 2021 was LBG in het Schildbroek, het mooie natuurgebiedje achter de Boersteeg. En op 3 juli is gewerkt in de Uleput langs de Meerwijkselaan. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG. Neem daarvoor contact op met coordinator Gijs Looijen (zie hieronder)

Over LBG: Handen uit de mouwen
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal waarin vooral practisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Verder organiseert LBG landschapswandelingen door steeds weer een ander deel van de gemeente. Ook worden er in de winterperiode informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.


Wilt u meedoen?
Natuurliefhebbers die graag aan de slag gaan voor het Groesbeekse landschap zijn van harte welkom in de werkgroep Landschapsbeheer Groesbeek (LBG).

Contactpersonen zijn:
Peter Pouwels, tel 024 3974266, p.pouwels@t-mobilethuis.nl
Paul Leenders, tel 024 3972405 (informatieavonden).
Ook kunt u bij hen terecht voor het aanvragen van een wandeling op verzoek. Voor de organisatie daarvan wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Gijs Looijen (vrijwillig landschapsbeheer), gijslooijen@gmail.com